Going. | Arena Choreografów - Mazowiecki Instytut Kultury

Scena Elektoralna ? Teatr Tańca - Celem cyklu wieczorów jest prezentacja osiągnięć polskiego Teatru Tańca i Teatru Ruchu poprzez pokazanie dorobku solowych wykonawców oraz zespołów odwołujących się do różnorodnych trendów, technik i stylów istniejących współcześnie w tej formie sztuki.

Prezentacja dokonań młodego środowiska Teatru Tańca, nieistniejącego wciąż jeszcze w ?oficjalnym? obiegu, nieposiadającego żadnego profesjonalnego zaplecza instytucjonalnego, staje się realna dzięki Scenie Elektoralna.

Pobierz Going. i miej kalendarz miejski zawsze pod ręką.
więcej