Going. | Kongres Marsjański | Festiwal Przemiany 2017 - Centrum Nauki Kopernik

Kongres Marsjański | Festiwal Przemiany 2017

15:00 | Niedziela, 17 września 2017
Centrum Nauki Kopernik

Spotkanie

Rejestracja

Rejestracja

Czy współczesna nauka i technologia są na poziomie pozwalającym realnie myśleć o budowie cywilizacji międzyplanetarnej? Jak pokonać bariery fizyczne, biologiczne, techniczne, prawne, aby opuścić Ziemię i osiedlić się w innym miejscu Kosmosu?

I Kongres Marsjański to forum do debaty o perspektywach kolonizacji Marsa. Odbędzie się w formule tzw. "odwróconej kawiarni naukowej", gdzie rola ekspertów nie polega na wygłaszaniu własnych tez i opinii.

Zadaniem naszych ekspertów będzie wprowadzenie w problematykę i postawienie kluczowych pytań. Odpowiedzi na nie poszukają uczestnicy Kongresu, podzieleni na grupy dla omówienia konkretnych problemów (technicznych, medycznych, społecznych)

Ośmioro ekspertów, osiem grup dyskusyjnych, osiem obszarów problemowych.

Każdy będzie mógł przedstawić swój punkt widzenia, zaprezentować własne rozwiązanie: oryginalne, nie obciążone naukową rutyną, otwierające przed specjalistami nowe perspektywy badawcze.

Wybierz tematykę, w której chcesz zabrać głos, i zarejestruj swój udział w Kongresie:

* TRANSPORT i NAPĘDY
* ZASOBY-PRZEŻYCIE
* ROBOTYKA i MECHANIZMY
* HABITATY, ŻYCIE W IZOLACJI
* FIZJOLOGIA
* NAWIGACJA i KOMUNIKACJA
* KWESTIE SPOŁECZNO-POLITYCZNE
* KWESTIE PRAWNE

Szczegóły na: http://www.kopernik.org.pl/projekty-specjalne/festiwal-przemiany/festiwal-przemiany-2017/i-kongres-marsjanski/
Śledź wydarzenia na profilu FB: https://www.facebook.com/events/109721326382612

Rejestracja oznacza zgodę na regulamin Festiwalu Przemiany 2017.

Pobierz Going. i miej miejski kalendarz zawsze pod ręką.
więcej
  innym     medycznych     wyglaszaniu     fizjologia     grup     2017     nowe     obszarow     wybierz     kolonizacji     formule     wlasne     kazdy     festiwalu     postawienie     izolacji     poziomie     budowie     httpwwwkopernikorgplprojektyspecjalnefestiwalprzemianyfestiwalprzemiany2017ikongresmarsjanskisledz     profilu     regulamin     szczegoly     konkretnych     glos     techniczne     problemow     tematyke     oznacza     transport     zaprezentowac     problemowych     miejscu