Going. | Spotkanie z Lydią Bauman - Galeria Studio

Spotkanie z Lydią Bauman

19:00 | Czwartek, 22 maja 2014

Galeria Studio

Sztuka

Free

Free

Malarstwo Lydii Bauman znajduje się na granicy nowoczesności i ponowoczesności. Jego korzeni możemy doszukiwać się w nurcie kubizmu i ekspresjonizmu. Obrazy Lydii nie są w pełni abstrakcyjne ani też przedstawiające. Są traktatami filozoficznymi wyrażającymi afirmację przyrody, życia; jednocześnie są jednak pełne nostalgii. We wcześniejszej fazie prace Lydii Bauman przedstawiały bezludne krajobrazy, pejzaże nie mające wyróżników ani żadnej charakterystyki, powidoki jej podróży do różnych miejsc na ziemi. Najnowsze obrazy to pochodzące z różnych kontynentów lasy, obrazy przywiezione z podróży lub inspirowane zdjęciami. Bogata symbolika drzew i wszelkie znaczenia umieszczone są tu w warstwie niewyrażalności. To wyjątkowo subtelne działanie staje się też stawianym przez artystkę pytaniem o status malarstwa w sztuce współczesnej.

Po spotkaniu zapraszamy na lampkę wina i oglądanie wystawy.

Pobierz Going. i miej kalendarz miejski zawsze pod ręką.
więcej