Going. | Zasiała Nam Sie Drobna Rutajka - Warsztaty Kultury

Zasiała Nam Sie Drobna Rutajka

18:00 | Piątek, 15 września 2017
Warsztaty Kultury

Warsztat

Free

Free

Zajęcia warsztatowe będą poświęcone stylistyce śpiewu obrzędowego z południowo – wschodniej i/lub centralnej Polski (dobór repertuaru w zależności od stopnia zaawansowania wokalnego grupy), gdzie do dziś zachowały się archaiczne formy muzyczne i żywa pamięć o obrzędach rodzinnych i dorocznych. Pieśni, jakie staną się materiałem do pracy pochodzą z nagrań archiwalnych oraz prowadzonych przeze mnie od kilkunastu lat badań terenowych. Nie zabraknie także pracy nad formami przyśpiewkowymi i pieśniami lirycznymi.

Będziemy się koncentrować na cechach stylowych (gwara, tembr, rytmika, zagadnienia intonacyjne, wariantowość melodii, ornamentyka), badać i rozwijać doświadczenie wspólnotowości śpiewu oraz przyglądać się roli indywidualności wokalnej śpiewaczek i śpiewaków w tym procesie.

Warsztaty śpiewu tradycyjnego z elementami emisji i higieny głosu są dedykowane pracy nad techniką śpiewu tzw. otwartym głosem, charakterystyczną dla kultur tradycyjnych i wspólnot wiejskich. W programie zajęć znajdzie się praca nad emisją głosu, ekspresją głosowo – muzyczną, koordynacją fizyczno – oddechową, tembralnością i całą grupą zjawisk, związanych z formowaniem i artykulacją dźwięku, intonacją, energetyką, współbrzmieniem w grupie śpiewaczej. Dużo uwagi poświęcimy kształtowaniu prawidłowych i pożytecznych nawyków emisyjnych, ważnych nie tylko w śpiewie, ale także w codziennym posługiwaniu się aparatem mowy.

Zajęcia są nie tylko procesem opanowywania konkretnego repertuaru pieśniowego, ale przede wszystkim pracą nad stylem wokalnym oraz poszerzaniem wiedzy o kompetencjach kulturowych, niezbędnych do zrozumienia specyfiki śpiewu wiejskiego, jego funkcjonalności i zawartości symbolicznej.

Głównym celem pracy jest przede wszystkim “rozśpiewanie” osób uczestniczących w zajęciach, przygotowanie do wejścia w specyfikę śpiewu tradycyjnego, zachęta do poznania i zgłębiania walorów swojego głosu oraz poznanie narzędzi pracy do dalszego indywidualnego rozwoju wokalnego.

Oczekiwania wobec uczestników: gotowość do uczenia się “ze słuchu” (bez zapisu nutowego), aktywny udział w ćwiczeniach emisyjnych i fizycznych oraz samodzielną praca poza planowymi godzinami zajęć. Mile widziany jest też dobry humor, odrobina dystansu do siebie samego i przyjazne nastawienie wobec innych uczestników zajęć. Zapraszamy osoby o różnym poziomie zaawansowania w pracy nad śpiewem tradycyjnym.

Gdzie: Warsztaty Kultury w Lublinie, ul. Grodzka 5a
Prowadzenie: Ewa Grochowska
Harmonogram warsztatów:

piątek 15.09.2017 – 18:00-21:00
sobota 16.09.2017 – 10:00-15:00 (w trakcie przerwa)
niedziela 17.09.2017 – 11:00-14:00 (w trakcie przerwa)

Zapisy: Warsztaty przeznaczone są dla kobiet (15+) Udział w warsztatach jest bezpłatny. Obowiązują zapisy pod adresem: b.drozd@warsztatykultury.pl

UWAGA! Zgłoszone osoby muszą zadeklarować uczestnictwo w całości wybranego przez siebie warsztatu, czyli przez pełne 3 dni! Zgłoszenia przyjmujemy do 11 września.

Warsztaty polskich pieśni tradycyjnych są częścią projektu „Masterklasy” realizowanego przy pomocy finansowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Ewa Grochowska – muzyk, nauczycielka śpiewu tradycyjnego, badaczka tradycji muzycznych wsi polskiej i stylów wokalnych w muzyce tradycyjnej Europy Środkowo – Wschodniej. Związana obecnie m.in. z zespołem „Tęgie Chłopy” (muzyka Kielecczyzny), zespołem wokalnym „Warszawa Wschodnia”, zespołem „Z Lasu” (tradycje śpiewacze Polesia ukraińskiego i białoruskiego). Prowadzi także własny Zespół Śpiewaczy, specjalizujący się w śpiewie obrzędowym, który zajmuje szczególne miejsce w jej praktyce śpiewaczej oraz działalności badawczej i artystycznej. Opracowała autorską metodę pracy nad śpiewem tradycyjnym. Umiejętności w tym zakresie doskonali od 1999 r. Rozpoczynała pracę pod kierunkiem wybitnych specjalistów (folklorystów i etnomuzykologów – praktyków) z Polski i Europy Środkowo – Wschodniej. Za najcenniejsze w tym obszarze uważa doświadczenia zdobywane podczas nauki u najlepszych nauczycielek tego stylu, czyli wiejskich śpiewaczek najstarszego pokolenia w Polsce (Mazowsze, Małopolska Północna, Kielecczyzna, Lubelszczyzna) i na Ukrainie (Polesie Równieńskie). W swojej pracy i praktyce wykonawczej poszukuje także odpowiedzi na pytanie, dlaczego śpiewanie jest tak ważnym, intensywnym i głębokim doświadczeniem indywidualnym i wspólnotowym. Jest pomysłodawczynią i realizatorką wielu projektów edukacyjnych i artystycznych poświęconych nauce, rekonstrukcji i wykonawstwu polskiej muzyki tradycyjnej. W latach 2001- 2013 była uczennicą wybitnego skrzypka ludowego Jana Gacy z Przystałowic Małych. Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2006 i 2014 r. Doktor nauk humanistycznych.

Pobierz Going. i miej miejski kalendarz zawsze pod ręką.
więcej
  folklorystow     zgloszenia     zachowaly     grochowska     dzwieku     kielecczyzna     gotowosc     lubelszczyzna     formami     wspolbrzmieniem     wiejskich     kielecczyzny     nauki     odrobina     poziomie     miejsce     kompetencjach     waznych     piesni     muzyczna     wariantowosc     polsce     planowymi     spiewakow     glosu     bdrozdwarsztatykulturypl     zagadnienia     zdobywane     pozytecznych     dlaczego     procesem     jana