Going. | Melt Banana (JP) - Czasoprzestrzeń | Zajezdnia Dąbie

Melt Banana (JP)
Japońscy weterani i klasycy mistrzowskiej de(kon)strukcji / kolizji gitarowych form ekstremalnych i bubblegum pop: perkusyjne blasty, słodkie, przerysowane wokalizy, zgrzytliwe i pocięte melodie na etapie połowicznego rozpadu.

Wychodząc z bazy przesłodzonego pop w wydaniu karykaturalnym i przekładając jego najbardziej zdeformowane walory melodyczne na płaszczyznę grind/noise/punk/electronica, Melt Banana od ponad dwóch dekad nurzają się w najbardziej jadowitych odmętach popkultury. Perkusyjne blasty, słodkie, przerysowane wokalizy, zgrzytliwe i pocięte melodie na etapie połowicznego rozpadu. Muzyka ostateczna.

Pobierz Going. i miej miejski kalendarz zawsze pod ręką.
więcej
  klasycy     ponad     bazy     weterani     dekonstrukcji     mistrzowskiej     rozpadu     przeslodzonego     zdeformowane     form     rozpaduwychodzac     banana     jpjaponscy     dwoch     karykaturalnym     polowicznego     dekad     zgrzytliwe     melodyczne     pociete     bubblegum     slodkie     przerysowane     perkusyjne     ekstremalnych     nurzaja     grindnoisepunkelectronica     melodie     etapie     odmetach     wokalizy     jadowitych