Going. | Melt Banana (JP) - Czasoprzestrzeń | Zajezdnia Dąbie

Melt Banana (JP)
Japońscy weterani i klasycy mistrzowskiej de(kon)strukcji / kolizji gitarowych form ekstremalnych i bubblegum pop: perkusyjne blasty, słodkie, przerysowane wokalizy, zgrzytliwe i pocięte melodie na etapie połowicznego rozpadu.

Wychodząc z bazy przesłodzonego pop w wydaniu karykaturalnym i przekładając jego najbardziej zdeformowane walory melodyczne na płaszczyznę grind/noise/punk/electronica, Melt Banana od ponad dwóch dekad nurzają się w najbardziej jadowitych odmętach popkultury. Perkusyjne blasty, słodkie, przerysowane wokalizy, zgrzytliwe i pocięte melodie na etapie połowicznego rozpadu. Muzyka ostateczna.

Pobierz Going. i miej miejski kalendarz zawsze pod ręką.
więcej
  melt     dwoch     melodie     ponad     walory     dekad     mistrzowskiej     rozpaduwychodzac     zdeformowane     etapie     polowicznego     zgrzytliwe     dekonstrukcji     przekladajac     odmetach     karykaturalnym     bazy     najbardziej     pociete     blasty     rozpadu     perkusyjne     grindnoisepunkelectronica     jego     form     klasycy     ostateczna     kolizji     gitarowych     ekstremalnych     muzyka     przerysowane