Going. | Janusz Przewłocki - Muzeum Narodowe

Spotkanie wokół kolekcji Janusza Przewłockiego / Portrety fotograficzne

Rozmowa prof. Aliny Kowalczykowej z zaproszonymi gośćmi
Rozmówcy: Paweł Żak i Izabela Wiercińska

Najbardziej popularną i najbliższą każdemu z nas dziedziną fotografii jest portret. O jego roli w kulturze i tradycji, a także rozwoju portretu fotograficznego mówić będą prof. Alina Kowalczykowa ? literaturoznawca, dr Izabella Wiercińska ? historyk sztuki i dr Paweł Żak ? artysta fotografik.

Alina Kowalczykowa ? profesor historii literatury polskiej, członkini Towarzystwa Popierania i Krzewienia Nauk, PEN Clubu, Komitetu Nauk o Literaturze PAN oraz Instytutu Badań Literackich PAN. W ostatnich latach poświęciła się badaniom nad portretem, a także kwestiom dotyczącym fotografii jako dziedziny, której korzenie tkwią w epoce romantyzmu. Najnowsze publikacje to: Romantyzm. Nowe spojrzenie oraz Świadectwo autoportretu.

Paweł Żak ? doktor fotografii, absolwent Wydziału Komunikacji Multimedialnej Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. Od 2001 zajmuje się także nauczaniem fotografii, obecnie wykłada w Instytucie Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego i w Wyższym Studium Fotografii ZPAF. Członek Związku Polskich Artystów Fotografików. Ważniejsze cykle prac: Opowieści, Bliski znajomy, Bez tytułu, Słodki poniedziałek i inne martwe natury. Ostatnio prezentowana wystawa to Trzy słowa i inne martwe natury. Jego prace znajdują się w kilku kolekcjach muzealnych i licznych kolekcjach prywatnych w kraju i za granicą.

Izabella Wiercińska ? historyk sztuki, kustosz kolekcji miniatur portretowych MNW. Autorka artykułów i prezentacji na międzynarodowych konferencjach we Francji i w Niemczech poświęconych temu wyjątkowemu gatunkowi malarskiemu. Stara się popularyzować w internecie zbiory muzealne Gabinetu Miniatur poprzez opracowywanie poszczególnych eksponatów i zamieszczanie ich w katalogu on-line (Cyfrowe MNW).

Kino MUZ / wstęp wolny / liczba miejsc ograniczona / ok. 90 minut

Pobierz Going. i miej kalendarz miejski zawsze pod ręką.
więcej