Going. | Pomada 7 | Queer Festival - Miasto Warszawa

Pomada 7 | Queer Festival

20:00 | Piątek, 29 września 2017

Miasto Warszawa

Festiwal

Free

Free

POMADA 7 | Queer Festival

[For English please scroll down]

3 dni pełne kulturalnych queerowych wydarzeń w różnych lokalizacjach Warszawy

29.09 – 01.10.2017

POMADA to queerowy festiwal kultury, który odbywa się już po raz 7. w Warszawie. To niezależna inicjatywa, organizowana przez artystów, kuratorów, producentów, sympatyków nieheteronormatywnych labiryntów ludzkiego pożądania i wszystkich chętnych. To wystawa, performansy, koncerty, pokazy filmów i imprezy.
Mówimy o ciele, o seksualności, o alternatywnych koncepcjach rodziny, funkcjonowaniu w przestrzeni publicznej, mediach, o queerowej duchowości. W tym roku hasło SEKS, KŁAMSTWA I KASETY WIDEO przenosi nas w przeszłość i przyszłość, które wymagają solidnego queerowania.
Czy istnieje, a jeśli tak, to czym jest polskie queerowe dziedzictwo?

POMADA czeka na Twoją pomoc!
Sprawcie, by cały program tegorocznego festiwalu został zrealizowany w pełnym wymiarze.

Będzie to możliwe tylko jeśli wesprzecie nas na: https://www.indiegogo.com/projects/pomada-7-queer-festival-art-lgbt/x/17154836#/

Nawet niewielka wpłata przybliża nas do celu!

Sprawdź nasz program na: www.pomadapomada.pl

***
POMADA 7 | Queer Festival

Three days full of queer cultural events at various locations in Warsaw

POMADA is a queer culture festival which takes place in Warsaw for the seventh time. It is an independent initiative organized by artists, curators, producers, enthusiasts of nonheteronormative mazes of human desire and anyone who wants to participate. It includes an exhibition, performances, concerts, film screenings and parties.
We discuss the body, sexuality, alternative family concepts, functioning in the public sphere, the media, queer spirituality. This year the slogan SEX, LIES, AND VIDEOTAPES takes us to the past and to the future, which both require some thorough queering.
Does Poland have any queer heritage and if so, what is it?

POMADA needs your support!
Please help us to organize all of planned events for this year’s edition.

It will be only possible if you support us on Indiegogo: https://www.indiegogo.com/projects/pomada-7-queer-festival-art-lgbt/x/17154836#/

Even the small amount is getting us closer to our goal!

Check our program on: www.pomadapomada.pl

Pobierz Going. i miej kalendarz miejski zawsze pod ręką.
więcej