Going. | A Place in the Sun / Olga Kisseleva - wernisaż - Galeria Sztuki Wozownia

A Place in the Sun / Olga Kisseleva - wernisaż

18:00 | Piątek, 17 listopada 2017
Galeria Sztuki Wozownia

Wystawa

Free

Free

[for English please scroll down]

Olga Kisseleva: „A Place in the Sun: Doświadczenie dynamicznego mapowania”

wernisaż: 17.11.2017 (piątek), godz. 18.00

wystawa czynna do 7.01.2018

Mobilność we współczesnym świecie można uznać z pewnością za jeden z fenomenów, które stymulują zarówno rozwój nowych technologii transportu, jak i komunikacji. Jednocześnie społeczeństwa stykają się z problemem kryzysu migracyjnego. Biorąc pod uwagę wiele różnych czynników dochodzimy do wniosku, że pojęcie dystansu w dzisiejszym świecie paradoksalnie nie wynika wyłącznie z długości mierzonej w kilometrach.

Projekt badawczy „Chronography” ma za zadanie kreowanie nowych wizualnych strategii, opierając się przede wszystkim na nieeuklidesowej reprezentacji przestrzeni, by pokazać, jak zmienia się jej obraz pod wpływem technologii, ekonomii czy rozgrywek geopolitycznych. Mapy będące rezultatem projektu są wyrazem refleksji wobec tych zmian. Pokazują, że każda podróż ma udział w tworzeniu modelu świata; każda z nich może przekształcić obraz świata odwołując się (nawiązując) do społeczno-politycznego portretu jego eksploratora.

Wystawa „Place in the Sun” w poetycki sposób odwołuje do rozgrywek geopolitycznych oraz ekonomicznych na arenie międzynarodowej. Cytat „domagać się miejsca pod słońcem” pochodzi z przemówienia wygłoszonego w dniu 6 grudnia 1897 roku przez ministra spraw zagranicznych rządu niemieckiego, Bernarda von Bülowa. Powiedział on: „Niemcy nie chcą naturalnie przesuwać nikogo w cień, ale im również należy się jakieś miejsce pod słońcem”. Słowa te w dzisiejszym świecie mogą nabierać różnych znaczeń. Mogą dotyczyć zarówno agresywnej polityki ekonomicznej, jak też subiektywnych definicji konceptu „miejsca pod słońcem”, np. „indywidualnej chęci odniesienia sukcesu”. Ideą wystawy jest otwarcie się, podobnie jak idea mappingu, na różne zagadnienia współczesnego świata, obserwowane z różnych perspektyw.

„Chronography” / „Miejsce pod słońcem” (Place in the sun), Olga Kisseleva, Aleksandra Stanczak

Podziękowania dla Anne-Christine Bronner, Laboratoire SAGE, CNRS-Université de Strasbourg za pomoc w realizacji projektu

-----

Olga Kisseleva: “A Place in the Sun: An Experience of Dynamic Mapping”

17.11.2017 – 7.01.2018

opening: 17.11.2017 (Friday), 6 P.M.

The fruit of the contemporary world, a phenomenon of the mobility is strongly stimulated by the impact of the new technologies of transport and communication. At the same time, the society is touched by the migration crisis. Regarding to the different factors, the distance in the world today appears more than ever as a notion due to the type of traveler and paradoxally has very little to do with the number of kilometers to ride.

The research study, “Chronography” tend to create new visual strategies, most of all non-⁠Euclidean approach, thus to represent the universes transformed by the impact of the technology, economy and the geopolitical stakes. As a result, a series of maps shows that each travel/⁠journey contributes to construction of the universe’s model, as well as each map can re-⁠create the world according to the socio-⁠political portrait of the explorer.

The exhibition “Place in the sun” refers in a poetic manner to the geopolitics and the worldwide economic stakes. The Secretary of Foreign Affairs, Bernhard von Bülow, introduced this expression during the Reichstag debate on December 6th 1897, when he said that he wishes “to throw no one into shade, but Germany demands the own place in the sun”.

Today, this quote can have many different connotations and meanings not just in explaining the idea of the aggressive economics, but also in defining the simple concept of finding « one’s place in the sun», which can be interpreted as « one’s need or desire to succeed ». Thus the idea of the exhibition is close to the mapping, while it opens the debate around the problematics of contemporary world, to different perspectives.

“Chronography” / “Place in the sun”, Olga Kisseleva, Aleksandra Stanczak

Special thanks for Mrs Anne-Christine Bronner, Laboratoire SAGE, CNRS-Université de Strasbourg for help with the program “Chronography”.

Pobierz Going. i miej miejski kalendarz zawsze pod ręką.
więcej
  technologies     nabierac     pewnoscia     stymuluja     slowa     jakies     shows     secretary     rzadu     help     when     pokazac     economics     paradoxally     geopolitics     poetic     time     portretu     interpreted     sposob     experience     aleksandra     pochodzi     introduced     zmienia     society     appears     ministra     tych     checi     doswiadczenie     notion