Going. | 13th MÓZG Festival: DOMINIK STRYCHARSKI koncert z udziałem improwizującej grupy tanecznej | ELI - dj set - Warsaw Dance Department

13th MÓZG Festival: DOMINIK STRYCHARSKI koncert z udziałem improwizującej grupy tanecznej | ELI - dj set

20:00 | Wtorek, 28 listopada 2017

Warsaw Dance Department

Koncert

10 zł

10 zł

(english version below)

www.festiwal.mozg.pl
#comedowntoearth

WARSAW DANCE DEPARTMENT
Pałac Kultury, plac Defilad 1

Start: 20:00

Dominik Strycharski to polski kompozytor, flecista prosty, wokalista, improwizator, performer i publicysta. Jest kompletnie wszechstronnym twórcą fascynującym się praktycznie każdym przejawem muzyki. Zajmuje się zarówno muzyką jak i dźwiękiem samym w sobie. Gra i komponuje współczesny jazz, w wielu elektrycznych i akustycznych odsłonach, muzykę współczesną, elektroniczną, teatralną, posthiphop, noise a także różne odmiany improwizowanej muzyki, we własnym projekcie Doministry oraz w zespołach Pulsarus, Organic Panic oraz Prophetic Fall. Od ponad dziesięciu lat prowadzi eksperymentalne warsztaty wokalne w których łączy rozwój świadomości własnego głosu z improwizacją oraz działaniem w grupie. Głos jest traktowany jak instrument a improwizacja jako podstawowe narzędzie ludzkiej kreatywności.

Irad Mazliah jest niezależnym artystą scenicznym, performerem, choreografem, artystą interdyscyplinarnym i terapeutą. Jest dyrektorem artystycznym i założycielem Movementum Foundation. Stworzył centrum tańca / dom kultury, który oferuje profesjonalne kursy dla tancerzy tańca współczesnego i stanowi także centrum badań na ciałem – Warsaw Dance Department w PKiN. Celem instytucji jest wspieranie rozwoju partnerów i budowanie świadomości ruchu i kultury ciała. Jest inicjatorem otwartego cyklu improwizowanych wieczorów # I M Space dla zawodowych tancerzy, muzyków i performerów. Aktywnie promuje taniec współczesny i kulturę ciała poprzez tworzenie, nauczanie i wspieranie artystycznych oraz badawczych projektów w Polsce. Jego podejście do pracy artysty scenicznego „występujący jest jak kameleon w ludzkiej skórze” skłoniło Irada do rozpoczęcia współpracy z twórcami.

Maria Stokłosa jest choreografką i tancerką. Ukończyła choreografię w School for New Dance Development (SNDO) w Amsterdamie oraz wydział tańca współczesnego w London Contemporary Dance School at The Place. Bierze aktywny udział w życiu tanecznym w Polsce. W 2013 powołała do życia Centrum w Ruchu – kolektyw oraz miejsce dla eksperymentalnej choreografii w Warszawie. Od 2008 organizuje warsztaty i rezydencje choreograficzne w Domu Pracy Twórczej Burdąg. Jako edukatorka współtworzyła z Iloną Trybułą Laboratorium Improwizacji, prowadziła także autorski program edukacyjny Lab Nowego Tańca. Obecnie prowadzi zajęcia w Szkole Pedagogów Teatru przy Instytucie Teatralnym oraz w Warsaw Dance Department, a także liczne warsztaty tańca, improwizacji i choreografii w Polsce i zagranicą.

Takako Matsuda jest tancerką tańca współczesnego. Prezentowała swoje choreografie na wielu festiwalach, głównie w USA (NY), Finlandii, Japonii i Polsce. Współpracowała min. z New Circus, Circo, Pori Dance Company (Finland), Polskim Teatrem Tańca (Poznań), oraz Teatrem Tańca Zawirowania. Obecnie współpracuje z Warsaw Dance Department jako instruktor i choreograf. Jej taniec zawiera elementy Budoh, Butoh oraz formy zaczerpnięte z azjatyckich sztuk walki. The New York Times nazwał Takako Matsudę tancerką magicznej ciszy.

Zebrani przez Warsaw Dance Department, na parkiecie studio WDD w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie – pod parasolem MÓZG FOUNDATION, w ramach 13th Mózg Festival – Festiwalu Muzyki Współczesnej i Sztuk Wizualnych, zabierzemy Was na podziemną eskapadę w poszukiwaniu tego, co kryje się w głębi, w sub-ziemi, w sub-duszy, w sub-przestrzeni, i tam zatańczymy. Niech sub-kultura raz jeszcze wypłynie na powierzchnię.

Irad Mazliah, dyrektor artystyczny Warsaw Dance Department

Start: 21:30

ELI – Eliza Krakówka zadebiutowała w 2001 roku od tego czasu grała w większości czołowych klubów w kraju, festiwalach i za granicą. współtworzyła takie projekty jak Lezbend, detroitZDRÓJ! czy Kobiety Pistolety. Były promotor jednej z pierwszych agencji koncertowej w Polsce – Amoeba, dyrektor artystyczny legendarnego klubu 55.

————————–————————–————————

www.festiwal.mozg.pl
#comedowntoearth

WARSAW DANCE DEPARTMENT
Pałac Kultury, plac Defilad 1

Start: 8 pm

Dominik Strycharski is a Polish composer, recorder player, vocalist, improviser, performer and publicist. He is a versatile creator, who is fascinated with almost every form of music. He plays and composes contemporary jazz in many electric and acoustic forms, contemporary, electronic, theatrical music, posthiphop, noise and different varieties of improvised music. He has his own project Doministry and plays in Pulsarus, Organic Panic and Prophetic Fall bands. For over ten years he has been doing experimental vocal workshops, where he combines the development of one’s own voice awareness with improvisation and group activities. Voice is treated like an instrument and improvisation like a basic tool of human creativity.

Irad Mazliah is an independent stage artist, performer, choreographer, interdisciplinary artist and therapist. He is the Artistic Director and founder of the Movementum Foundation. He created a dance centre / culture house that offers professional training for contemporary dancers and is also a body studies centre – Warsaw Dance Department in the Palace of Culture and Science in Warsaw. The centre’s goal is to enable its partners to grow and create a deep public awareness to movement and body culture. He has initiated an open cycle of improvisation nights for professional dancers, musicians and performers called # I M SPACE. He actively promotes contemporary dance and body culture by creating, teaching and facilitating artistic and research projects in Poland. The approach to the work of a stage artist, „the performer as a chameleon in human skin” led Irad to an outreach toward collaborations with creators as an extension of his own work. He is an author of stage design for his own creations as well as of scenography and stage design for different productions in the field of theatre and dance.

Maria Stokłosa is a choreographer and a dancer. She graduated from the School for New Dance Development in Amsterdam and the contemporary dance department in London Contemporary Dance School at The Place. She is an active participant of dance arena in Poland. In 2013 she founded Centrum w Ruchu – a collective and a place for experimental choreography in Warsaw. Since 2008 she has been organising workshops and choreographic residences in Dom Pracy Twórczej Burdąg. As an educator with Ilona Trybuła she co-created Laboratorium Improwizacji, she also runs her own educational program Lab Nowego Tańca. She currently teaches at the Szkoła Pedagogów Teatru in the Theatre Institute and in Warsaw Dance Department. She also gives many dance, improvisation and choreography workshops in Pola and abroad.

Takako Matsuda is a contemporary dancer. She presented her choreographies on many festivals, mainly in the U.S.A., Finland, Japan and Polamd. She co-operated with New Circus, Circo, Pori Dance Company (Finland), Polski Teatr Tańca (Poznań) and Teatr Tańca Zawirowania. She currently co-operates with Warsaw Dance Department where she works as an instructor and choreographer. Her dancing includes elements of Budoh, Butoh and forms drawn from Asian martial arts. The New York Times called Takako Matsuda “a dancer of magical silence”.

Gathered by the Warsaw Dance Department on the floor od WDD studio in the Palace of Culture and Science in Warsaw, under the auspices of MÓZG FOUNDATION as part of the 13th Mózg Festival – Festival of Contemporary Music and Visual Arts, we will take you on an underground escapade in search for what lies deep inside – subground, sub-soul, sub-space and that is where we are going to dance. Let the subculture emerge on the surface once more.

Irad Mazliah, artistic director of Warsaw Dance Department

Start: 9:30 pm

ELI – Eliza Krakówka (Lezbend, DetroitZdroj !, Women’s Pistols) debuted in 2001. Since then she played in most popular clubs in Poland, festivals and events abroad. In 2002, together with two of her friends she set up a popular DJ trio – Lezbend. They were organizing Hot Chili and Lez Dance parties. In 2003, Lezbend signed a three-year contract with the US booking agency, which was responsible for organizing Lezbend’s US tour. A year later, the girls played at the Diesel-U-Music Festival in Amsterdam and at several festivals in Germany. In 2005, Lezbend won a New York Express DJ Award.

Eli as the promoter of Amoeba Agency, was also organizing big events in Poland – the oldest house parties called Love Bomb and also a series of events like: Dym, Audio Trash, Alfa Beta Cocktail, W festival on the famous pier in Sopot and Isle of MTV. She was working with artists such as Massive Attack, Morcheeba, Goldie, Faithless, DJ Assault, Felix da Housecat, Medicine 8, Phil Kieran, Jon Carter, Bjork, Telepopmusik, Peaches, Stereo MC’s, Michael Mayer, DJ Koze and many more. Since 2006, she was the Art Manager in the 55 club in Warsaw, where (in 2007 and 2008) she twice won Activist’s Best Club Award called Nocne Marki.

She is the co-founder of detroitZDRÓJ! Collective, in which together with bshosa and dr dip, organized music events by involving excellent artists from all over the world like carl craig, 2000 and one, pole, among others. Eli currently plays solo or in the „Women’s Pistols” collective.

Pobierz Going. i miej kalendarz miejski zawsze pod ręką.
więcej