Going. | 13th MF: Marek Pospieszalski Quartet / Rashad Becker / Kondensator Przepływu / ædm - MÓZG

13th MF: Marek Pospieszalski Quartet / Rashad Becker / Kondensator Przepływu / ædm

21:00 | Sobota, 11 listopada 2017
MÓZG

Koncert

10 zł

10 zł

13th MF: Marek Pospieszalski Quartet / Rashad Becker / Kondensator Przepływu / ædm

(english version below)

www.festiwal.mozg.pl
#comedowntoearth

MÓZG, wstęp 10 zł

Start: 21:00

Marek Pospieszalski Quartet

Po wielu latach zbierania doświadczeń i inspiracji u innych muzyków, Marek Pospieszalski prezentuje autorski projekt, własny obraz muzyki, która czerpie z całego dobrodziejstwa jazzu i muzyki improwizowanej ale i wszelkich innych kreatywnych gatunków. Przede wszystkim jest w nim duża doza zespołowego grania, które objawia się m. in. przez grę fakturami oraz wielopłaszczyznowym prowadzeniem narracji. Melodyczna baza zderza się tu z sonorystyką, to wszystko bez mrugania okiem i chowania się za maską kabaretu. Jest to muzyka szczera, intensywna, odważna i poważna. Do zespołu Pospieszalski zaprosił swojego muzycznego „brata” Maksa Muchę który jest jednym z najbardziej rozchwytywanych basistów młodego pokolenia w kraju, oraz czołówkę młodych muzyków z berlińskiej sceny, pianistę Eliasa Stemesedera oraz perkusistę Maxa Andrzejewskiego.

Marek Pospieszalski jest saksofonistą i klarnecistą. Ukończył Akademię Muzyczną w Krakowie. Od najmłodszych lat zafascynowany awangardą jazzową, muzyką improwizowaną oraz nowymi brzmieniami, otwarty na wszelkie muzyczne gatunki.

Elias Stemeseder – fortepian
Max Mucha – kontrabas
Max Andrzejewski – perkusja

Start 22:00

Rashad Becker

Rashad Becker jest kompozytorem i muzykiem rezydującym w Berlinie. Jego kompozycje to wielopoziomowe narracje zamieszkałe przez zespoły sinicznych jednostek, niektóre z nich są próżne, inne nieśmiałe, niektóre agitują, a inne są gotowe się poddać. Często pojawia się tragi-komiczny akcent, jak np. kreskówkowa wersja czegoś, co mogłoby być rekwiem ze snu (lub równie dobrze tańcem płodności z innego wymiaru). Jego najnowsza twórczość obejmuje cykl „Traditional Music Of Notional Species” wydane w dwóch częściach oraz wieloczęściowe dzieło pt. „Based On A True Story”, które czerpie partytury ze zdarzeń z historii w tym kontekście w formie „sonicznej inscenizacji”. Rashad głównie działa jako artysta solowy jednak współpracuje na stałe z takimi artystami jak Eli Keszler, Moritz von Oswald oraz jest członkiem formacji Moleglove.

Start 23:00

Kondensator Przepływu

Kondensator Przepływu to duet przyjaciół ze szkolnej ławki, w skład którego wchodzą Qba Janicki oraz Bartłomiej Chmara. Ich drogi muzyczne i nie tylko przecięły się siłą rzeczy już w czasach szkolnych i od zawsze związane były z improwizacją, jednakże nigdy nie zamykały się w ramach jednego gatunku. Począwszy od pierwszej impro grupy Alias Free Trio, przez pierwsze produkcje związane ze sceną muzyki klubowej, a także kwartet Tirvyous Wagon z Tomaszem Sroczyńskim i Markiem Pospieszalskim czy też trio TAPE ze Stefanem Węgłowskim oraz liczne spontaniczne kolaboracje wynikające z indywidualnych połączeń artystycznych obydwu twórców, silnie związanych ze środowiskiem artystycznym wyrastającym z klubu MÓZG, Kondensator jest aktualnie najdojrzalszą w dotychczasowej twórczości formą artystyczną realizowaną przez duet, który aktualnie pracuje nad swoim debiutanckim albumem pt. „RUCH”.

Start 24:00

ædm

jego podejście do grania muzyki elektronicznej różni się od standardowej koncepcji DJ setów. Wynika to przede wszystkim z nietuzinkowej selekcji, pełnej kawałków o zróżnicowanej rytmice i dynamice. W jego muzyce momenty ciszy, przeplatają się z agresywnymi dźwiękami, wytrącającymi słuchaczy ze strefy komfortu, by po chwili zaintrygować ich ponownie zaskakującym brzmieniem.

Póki co ædm może pochwalić się swoją rezydenturą w poznańskim klubie LAS, gdzie współorganizował kilka koncertów, grając u boku takich artystów jak FIS, Pleq, Mai Mai Mai.

————————–————————–————————

MÓZG, tickets 10 zł

Start: 9 pm

Marek Pospieszalski Quartet

After many years of gathering inspirations and experience from other musicians, Marek Pospieszalski proudly presents his proprietary project. It is his own vision of music that draws from the boon of jazz and improvised music as well as many other creative genres. Mostly, it is based on collective playing, which is demonstrated by textures and multi-layered narration. The melodic base clashes with sonorism. There is no winking or hiding behind a cabaret convention. The music is genuine, intensive, brave and serious. Pospieszalski invited his musical “brother” Max Mucha, who is one of the most wanted double bass players of the new generation in Poland, and the top young musicians from the Berlin arena, pianist Elias Stemseder and drummer Max Andrzejewski.

Elias Stemeseder – piano
Max Mucha – double bass
Max Andrzejewski – drums

Start: 10 pm

Rashad Becker

Rashad Becker is a composer and musician residing in Berlin. His compositions are multi-layered narratives populated by an ensemble of sonic entities; some are smug, some shy, some are agitators and others are ready to surrender. Often there’s a tragiccomical touch, like a cartoon version of what could be a requiem from a dream (or just as much as a fertility dance from another dimension). Recent works include the cycle “Traditional Music Of Notional Species” released across two volumes on PAN, and a multi-part work called “Based On A True Story” that derives scores from historical occurrences in a sort of “sonic staging” in this context, he is currently commissioned by New York-based ensemble Alarm Will Sound and Derlin string ensemble Kaleidoskop. Rashad is mainly active as a solo artist but finds himself in a series of permanent collaborations alongside Eli Keszler, Moritz von Oswald and as a member of the formation Moleglove. Other and more sporadic collaborators have been Okkyung Lee, Andre Vida, Ashley Paul, and Valerio Tricoli.

Start: 11 pm

Kondensator Przepływu

Kondensator Przepływu is a duo of old friends, Qba Janicki and Bartłomiej Chmara, who once sat at one schooldesk. Their musical and other paths necessarily crossed already when they were at school and they were always related to improvisation but never involved only one genre. Starting with their first impro band Alias Free Trio and their first productions revolving around club music through Tirvyous Wagon quartet with Tomasz Sroczyński and Marek Pospieszalski or TAPE trio with Stefan Węgłowski as well as numerous spontaneous collaborations resulting from individual artistic connections of both artists strongly tied to the artistic circle stemming from MÓZG club, currently, Kondensator Przepływu is the most mature artistic form of the duo’s work. At the moment, Kondensator is working on their debut album “RUCH”.

Start: 12 pm

Ædm

Ædm – his approach to playing electronic music is different than a standard conception of DJ sets. It results from unusual selection that is full of pieces with various rhythm and dynamics. In his music, moments of silence intertwine with aggressive sounds and knock the listeners out of their comfort zone only to intrigue them again with amazing sound. Until now, ædm has been a resident in LAS club in Poznań, where he co-organised a few concerts and played by the side of artists such as FIS, Pleq, MAi Mai Mai.

Pobierz Going. i miej miejski kalendarz zawsze pod ręką.
więcej
  historical     ashley     collaborators     such     stefanem     where     rownie     double     kreskowkowa     2400aedmjego     wynika     zespolu     convention     produkcje     najdojrzalsza     composer     zaintrygowac     narration     kontrabasmax     dynamics     berlin     active     tomasz     fortepianmax     poland     wlasny     jazzowa     mozg     intensive     full     berlinskiej     formie