Going. | Wokół kolekcji Janusza Przewłockiego - Muzeum Narodowe

Wokół kolekcji Janusza Przewłockiego

18:00 | Czwartek, 4 września 2014

Muzeum Narodowe

Spotkanie

Free

Free

Już od czasów Rzeczpospolitej szlacheckiej pałace i dwory były bardzo ważnymi ośrodkami życia nie tylko rodzinnego i towarzyskiego, ale również kulturalnego, oświatowego i gospodarczego. Nie inaczej było w okresie zaborów, gdy ? wobec nieistnienia państwa polskiego ? arystokracja i szlachta przejęły obowiązki zachowania tradycji narodowych i walki o niepodległą ojczyznę. Spróbujemy ukazać to na podstawie zachowanych fotografii.

Rozmowa Macieja Putowskiego z zaproszonymi gośćmi
Rozmówcy: Małgorzata Plater-Zyberk i Ewa Orlińska-Mianowska.

Maciej M. Putowski ? scenograf i dekorator projektujący dla filmu, telewizji i scen teatralnych. Współpracował z wybitnymi reżyserami filmowymi, jak Andrzej Wajda czy Wojciech Jerzy Has. Dekorator wnętrz przy ekranizacji dramatu Stanisława Wyspiańskiego Sędziowie. Tragedya w reż. Konrada Swinarskiego. Twórca scenografii do spektakli Teatru Telewizji. Laureat nagród na Lubuskim Lecie Filmowym w Łagowie za wnętrza do Wesela A. Wajdy oraz na Festiwalu Dwa Teatry za scenografię do Związku otwartego Krystyny Jandy. Przez 15 lat wykładał w Łódzkiej Szkole Filmowej, obecnie zajmuje się odtwarzaniem wnętrz historycznych w muzealnych obiektach zabytkowych oraz przygotowywaniem muzealnych wystaw.

Małgorzata Plater-Zyberk ? historyk, kustosz kolekcji w Zbiorach Ikonograficznych i Fotograficznych MNW. Kurator wystaw i autorka katalogów: ?Spojrzenia na Wilno. Fotografia wileńska 1839?1939?, ?Edward Hartwig (1909?2003)?. ?Fotografie, Jan Bułhak (1876?1950). Fotografik?. Przygotowuje wystawę kolekcji fotografii historycznej Janusza Przewłockiego.

Ewa Orlińska-Mianowska ? historyk sztuki, absolwentka Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, kustosz Kolekcji Tkanin w Zbiorach Sztuki Zdobniczej Muzeum Narodowego w Warszawie. Autorka wystawy i katalogu ?Modny świat XVIII wieku?, współautorka książki Tkaniny dekoracyjne. Przewodnik dla kolekcjonerów.

Pobierz Going. i miej kalendarz miejski zawsze pod ręką.
więcej