Going. | Wystawa W Muzeum Akademii Sztuk Pięknych - ASP im. Jana Matejki w Krakowie

Wystawa W Muzeum Akademii Sztuk Pięknych

00:00 | Niedziela, 1 czerwca 2008

ASP im. Jana Matejki w Krakowie

Sztuka

TBA

TBA

Stała ekspozycja Muzeum Akademii Sztuk Pięknych. Pośród nazwisk autorów prac tu przedstawionych wymienić trzeba takie jak: K. Schweikart, F. Szynalewski, J. Fałat, T. Lisiewicz, H. Uziembło /Wł. Tetmajer, S. Wyspiański, J. Malczewski, J. Mehoffer, W. Weiss , J. Stanisławski, S. Laszczka, S. Tombiński, S. Popławski, P. Dadlez, B. Galiczanka, W. Ślędzińska, X. Dunikowski, A. Wajda, F. Starowieyski, S. Gierowski, A. Wróblewski, E. Krcha, L. Misiak.
Do Muzeum ASP należy ponad 3000 obiektów, reprezentujących większość tradycyjnych dyscyplin artystycznych takich jak: malarstwo, rysunek, rzeźba, tkanina artystyczna, sztuka stosowana i projektowa; w tym część spuścizny po Muzeum Techniczno-Przemysłowym. Do Muzeum ASP należy również Dom i Pracownia Olgi Boznańskiej przy ul. J. Piłsudskiego 21, a w roku 2007 zasoby Muzeum poszerzyły się o część archeologiczną: fragmenty murów i ceramikę z rożnych okresów archeologicznych, które wydobyto spod ziemi w trakcie rozbudowy Uczelni przy pl. Matejki.

Pobierz Going. i miej kalendarz miejski zawsze pod ręką.
więcej