Going. | Sztuka Cerkiewna Dawnej Rzeczypospolitej - oprowadzanie - Pałac Biskupa Erazma Ciołka

Sztuka Cerkiewna Dawnej Rzeczypospolitej - oprowadzanie

16:30 | Piątek, 15 grudnia 2017
Pałac Biskupa Erazma Ciołka

Wystawa

5/9 zł

5/9 zł

Prowadzenie: Anna Warzecha.

Wystawa prezentuje nieznaną dotąd szerzej kolekcję ikon, która jest jednym z najstarszych i najcenniejszych zbiorów malarstwa cerkiewnego w Europie Środkowej.
Znajdują się tu przede wszystkim dzieła pochodzące z południowo-wschodnich rubieży dawnej Rzeczypospolitej. Najważniejszą część zbioru stanowią bezcenne ikony piętnasto- i szesnastowieczne z rejonu Karpat, określane także jako zachodnioruskie.
Na wystawie można również oglądać ikony z okresu nowożytnego, z XVII i XVIII wieku, w których widoczne jest oddziaływanie wzorów renesansowej i barokowej sztuki zachodnioeuropejskiej, nasilone zwłaszcza po przyjęciu przez cerkiew prawosławną w Polsce unii z Rzymem w roku 1596.

Pobierz Going. i miej miejski kalendarz zawsze pod ręką.
więcej
  najwazniejsza     prezentuje     zachodnioeuropejskiej     ogladac     anna     szesnastowieczne     xvii     pochodzace     roku     wzorow     1596     oddzialywanie     kolekcje     dawnej     zbioru     prowadzenie     srodkowejznajduja     okreslane     jest     przede     bezcenne     ikony     zwlaszcza     ktora     czesc     dotad     rubiezy     warzechawystawa     ikon     rzymem     jako     zbiorow