Going. | Sztuka Cerkiewna Dawnej Rzeczypospolitej - oprowadzanie - Pałac Biskupa Erazma Ciołka

Sztuka Cerkiewna Dawnej Rzeczypospolitej - oprowadzanie

16:30 | Piątek, 15 grudnia 2017
Pałac Biskupa Erazma Ciołka

Sztuka

5/9 zł

5/9 zł

Prowadzenie: Anna Warzecha.

Wystawa prezentuje nieznaną dotąd szerzej kolekcję ikon, która jest jednym z najstarszych i najcenniejszych zbiorów malarstwa cerkiewnego w Europie Środkowej.
Znajdują się tu przede wszystkim dzieła pochodzące z południowo-wschodnich rubieży dawnej Rzeczypospolitej. Najważniejszą część zbioru stanowią bezcenne ikony piętnasto- i szesnastowieczne z rejonu Karpat, określane także jako zachodnioruskie.
Na wystawie można również oglądać ikony z okresu nowożytnego, z XVII i XVIII wieku, w których widoczne jest oddziaływanie wzorów renesansowej i barokowej sztuki zachodnioeuropejskiej, nasilone zwłaszcza po przyjęciu przez cerkiew prawosławną w Polsce unii z Rzymem w roku 1596.

Pobierz Going. i miej kalendarz miejski zawsze pod ręką.
więcej