Going. | Sztuka Cerkiewna Dawnej Rzeczypospolitej - oprowadzanie - Pałac Biskupa Erazma Ciołka

Sztuka Cerkiewna Dawnej Rzeczypospolitej - oprowadzanie

16:30 | Piątek, 15 grudnia 2017
Pałac Biskupa Erazma Ciołka

Wystawa

5/9 zł

5/9 zł

Prowadzenie: Anna Warzecha.

Wystawa prezentuje nieznaną dotąd szerzej kolekcję ikon, która jest jednym z najstarszych i najcenniejszych zbiorów malarstwa cerkiewnego w Europie Środkowej.
Znajdują się tu przede wszystkim dzieła pochodzące z południowo-wschodnich rubieży dawnej Rzeczypospolitej. Najważniejszą część zbioru stanowią bezcenne ikony piętnasto- i szesnastowieczne z rejonu Karpat, określane także jako zachodnioruskie.
Na wystawie można również oglądać ikony z okresu nowożytnego, z XVII i XVIII wieku, w których widoczne jest oddziaływanie wzorów renesansowej i barokowej sztuki zachodnioeuropejskiej, nasilone zwłaszcza po przyjęciu przez cerkiew prawosławną w Polsce unii z Rzymem w roku 1596.

Pobierz Going. i miej miejski kalendarz zawsze pod ręką.
więcej
  xviii     szerzej     czesc     malarstwa     warzechawystawa     dawnej     najcenniejszych     srodkowejznajduja     jednym     ktorych     rejonu     widoczne     pochodzace     poludniowowschodnich     jest     wieku     ktora     jako     zachodnioeuropejskiej     rowniez     nasilone     cerkiew     unii     renesansowej     okresu     zachodnioruskiena     stanowia     szesnastowieczne     dotad     bezcenne     ogladac     ikony  
NULL