Going. | Sztuka Cerkiewna Dawnej Rzeczypospolitej - oprowadzanie - Pałac Biskupa Erazma Ciołka

Sztuka Cerkiewna Dawnej Rzeczypospolitej - oprowadzanie

16:30 | Piątek, 15 grudnia 2017
Pałac Biskupa Erazma Ciołka

Wystawa

5/9 zł

5/9 zł

Prowadzenie: Anna Warzecha.

Wystawa prezentuje nieznaną dotąd szerzej kolekcję ikon, która jest jednym z najstarszych i najcenniejszych zbiorów malarstwa cerkiewnego w Europie Środkowej.
Znajdują się tu przede wszystkim dzieła pochodzące z południowo-wschodnich rubieży dawnej Rzeczypospolitej. Najważniejszą część zbioru stanowią bezcenne ikony piętnasto- i szesnastowieczne z rejonu Karpat, określane także jako zachodnioruskie.
Na wystawie można również oglądać ikony z okresu nowożytnego, z XVII i XVIII wieku, w których widoczne jest oddziaływanie wzorów renesansowej i barokowej sztuki zachodnioeuropejskiej, nasilone zwłaszcza po przyjęciu przez cerkiew prawosławną w Polsce unii z Rzymem w roku 1596.

Pobierz Going. i miej miejski kalendarz zawsze pod ręką.
więcej
  nowozytnego     ikon     jest     srodkowejznajduja     zachodnioruskiena     szesnastowieczne     najcenniejszych     widoczne     wystawie     najstarszych     ikony     wzorow     wszystkim     mozna     przez     1596     europie     prawoslawna     roku     kolekcje     bezcenne     rowniez     ktorych     unii     ogladac     warzechawystawa     barokowej     renesansowej     sztuki     ktora     xvii     wieku