Going. | Grzegorz Turnau “L - LIVE" - Centrum Spotkania Kultur w Lublinie

“L - LIVE” to Grzegorz Turnau z zespołem w jubiLeuszowym muzycznym spektakLu.

“L” to aLbum, na którym znajduje się kiLkadziesiąt nigdy dotychczas niewydanych nagrań audio i video.

“L - LIVE” to koncertowa retrospekcja, będąca wyborem najbardziej, mniej i najmniej znanych utworów, z tymi wcaLe nieznanymi - w tLe.

L - jak labirynt. L - jak lamus. L - jak 50.

PoLecamy!

Pobierz Going. i miej miejski kalendarz zawsze pod ręką.
więcej
  bedaca     najbardziej     niewydanych     videol     dotychczas     album     lamus     turnau     grzegorz     nagran     mniej     spektaklul     znanych     zespolem     nieznanymi     50polecamy     utworow     audio     tlel     koncertowa     znajduje     retrospekcja     live     ktorym     kilkadziesiat     najmniej     muzycznym     wcale     nigdy     labirynt     tymi     jubileuszowym