Going. | Grzegorz Turnau “L - LIVE" - Centrum Spotkania Kultur w Lublinie

“L - LIVE” to Grzegorz Turnau z zespołem w jubiLeuszowym muzycznym spektakLu.

“L” to aLbum, na którym znajduje się kiLkadziesiąt nigdy dotychczas niewydanych nagrań audio i video.

“L - LIVE” to koncertowa retrospekcja, będąca wyborem najbardziej, mniej i najmniej znanych utworów, z tymi wcaLe nieznanymi - w tLe.

L - jak labirynt. L - jak lamus. L - jak 50.

PoLecamy!

Pobierz Going. i miej miejski kalendarz zawsze pod ręką.
więcej
  dotychczas     nagran     lamus     koncertowa     retrospekcja     znanych     bedaca     znajduje     najmniej     nieznanymi     nigdy     muzycznym     mniej     najbardziej     niewydanych     utworow     album     kilkadziesiat     ktorym     turnau     grzegorz     tlel     50polecamy     spektaklul     zespolem     videol     live     jubileuszowym     tymi     wcale     wyborem     audio