Going. | Dziennik z podróży - Muzeum Sztuki Nowoczesnej

Film o Tadeuszu Rolke.

Projekcja filmu pod tytułem ?Dziennik z podróży? odbędzie się w Audytorium Muzeum Sztuki Nowoczesnej, a uświetni ją spotkanie z Tadeuszem Rolke i reżyserem filmu, Piotrem Stasikiem.

Film drogi o wyprawie fotograficznej, na którą wyruszyli mistrz i adept, czyli osiemdziesięciodwuletni Tadeusz Rolke i piętnastoletni Michał Gonicki, jest przewrotną i pogodną opowieścią o smaku życia, Polsce, miłości do fotografii i kobiet. Po pokazie publiczność spotka się Tadeuszem Rolke i Piotrem Stasikiem, mając okazję do rozmowy i zadania pytań.

Wydarzenie towarzyszy otwarciu online drugiej części archiwum fotografii artysty na stronie Archiwów Artystów Muzeum Sztuki Nowoczesnej, gdzie znalazł się zbiór siedmiu tysięcy fotografii Tadeusza Rolke.

Urodzony w 1929 roku artysta to klasyk polskiej fotografii. Od połowy lat 50. uprawiał reportaż humanistyczny prezentowany na łamach czasopism, m.in. ?Stolica?, ?Polska?, ?Ty i Ja?, ?Die Zeit?, ?Stern?,"Der Spiegel" i ?Art? oraz dokumentował różne przejawy kultury wizualnej w Polsce i zagranicą, od sztuki przez modę po muzykę pop. Lata 70. spędził na emigracji w Niemczech Zachodnich, do Warszawy wracając w 1980 roku, gdzie mieszka i pracuje do dziś.

Pobierz Going. i miej kalendarz miejski zawsze pod ręką.
więcej