Going. | Otwarcie Festiwalu War_So_Vie - Bar Studio

Otwarcie Festiwalu War_So_Vie

21:00 | Piątek, 19 września 2014

Bar Studio

Impreza

Free

Free

Po oficjalnym otwarciu o 19:00 - otwieramy go mniej oficjalnie.
Zacznie DJ LENAR, a temat podtrzymają GROH oraz BUSZKERS (JuNouMi Crew)

War<So>Vie to międzynarodowy, interdyscyplinarny festiwal, którego celem jest współtworzenie przestrzeni publicznej miasta, wyzwolenie jego performatywnego potencjału oraz współdziałanie i integracja różnych środowisk. To oddolna inicjatywa angażująca ludzi działających w takich dziedzinach jak aktywizm miejski, architektura, eksperymenty muzyczne, nowe media, socjologia, sztuki wizualne, taniec współczesny, teatr i urbanistyka. W ramach festiwalu odbędą się działania w przestrzeni miejskiej, prezentacje teatralne, koncerty i wystawy, a także otwarte warsztaty prowadzone przez lokalnych artystów, aktywistów i mieszkańców oraz zaproszonych twórców i kuratorów zagranicznych. War<So>Vie jest platformą performatywnych negocjacji pomiędzy światem tzw. ?sztuki wysokiej?, oddolnym aktywizmem i codziennym życiem miasta.

Pobierz Going. i miej kalendarz miejski zawsze pod ręką.
więcej