Going. | Rozmowa // Performance 24h - Plac Defilad

Rozmowa // Performance 24h

11:00 | Sobota, 20 września 2014

Plac Defilad

Inne

Free

Free

?Rozmowa? to przede wszystkim zwrócenie uwagi na spotkanie i rozmowę. Dwoje filozofów zostanie zamkniętych w szklanej przestrzeni na 24 godziny wystawionej w miejscu publicznym ? każdy będzie mógł się do nich indywidualnie dosiąść porozmawiać ? zarówno po polsku jak i po angielsku. Uczestnikami projektu będą dr Zofia Cielątkowska (filozofka, krytyczka sztuki, lubi teatr i to co ?pomiędzy?, wiecznie coś pisze) i dr Radosław Muniak (wieloletni wykładowca SWPS, autor książki ?Efekt lalki? i miłośnik życia nocnego).

Performance ten, jest działaniem łączącym wiele sprzecznych idei. Rozmowa w miejscu publicznym, na placu, to powrót do greckiej Agory. Z jednej strony ? zgodnie z dawną i potoczną wykładnią ? filozofowie to osoby posiadające wiedzę o rzeczywistości, a więc uprzywilejowane naukowo. Z drugiej strony, w tym konkretnym przypadku, naukę przenoszą tak w wymiar performatywny, jak i zwyczajnie codzienny oraz też nieco voyerystyczny.

Czy decyzja o porozmawianiu z filozofem lub filozofką będzie chęcią normalnej rozmowy z człowiekiem, przyciąganiem tego, co widzi za szybą czy chęcią dowiedzenia się czegoś o rzeczywistości? Kamer ani rejestracji dźwięku nie będzie. To co zostanie powiedziane ? zostanie w szklanym kubiku. Drugi wymiar projektu polegać będzie na doświadczeniach samych uczestników. Czy można ?być filozofem? 24h? Jak zmienia się percepcja i możliwości intelektualne (poprzez zmęczenie) samych filozofów? Jak przebiegać będzie dynamika komunikacyjna pomiędzy uczestnikami? Kto ich odwiedzi?

?Rozmowa? łączy działanie artystyczne z próbą odpowiedzi na pytanie o możliwość komunikacji, wymiany ?trudnych? myśli i tradycyjnie pojętego dialogu we współczesnym świecie. Czy rozmowy filozoficzne, stanowiące podwaliny zachodniej kultury są w dzisiejszych konsumpcyjnych czasach w ogóle potrzebne? Kto skorzysta z możliwości rozmowy z filozofem lub filozofką i na jakich zasadach? ?Rozmowa? wpisuje się w ideę projektów na ?Placu Defilad? jako próby stworzenia otwartej, wielofunkcyjnej przestrzeni miejskiej w centralnym punkcie Warszawy.

Przestrzeni dostępnej, atrakcyjnej dla każdej grupy wiekowej i społecznej, która ma budować unikatowe i cenne doświadczenie przyjaznych relacji.

Uczestnicy: Zofia Maria Cielątkowska, Radosław Filip Muniak
Zdjęcia do projektu: Magdalena Kącikowska
Organizator: Plac Defilad


INSTRUKCJA OBSŁUGI:

Do kubika zapraszamy każdego, kto ma ochotę porozmawiać lub pobyć w towarzystwie filozofów niezależnie od wieku i przekonań. Oprócz filozofów, podczas rozmowy w kubiku może przebywać tylko jeden gość. Ze względów ? praktyczno-organizacyjnych ? maksymalny czas odwiedzin to 20 minut (chyba, że filozofowie wspólnie z gościem postanowią przedłużyć spotkanie).

Filozofowie będą siedzieć przy dwóch stolikach delikatnie od siebie odsuniętych. Dla gościa zostało przewidziane jedno krzesło. Gość sam decyduje czy chce porozmawiać z obojgiem filozofów czy z konkretnym filozofem/filozofką.

Filozofowie jako istoty cielesne, co około 2 godziny będą robić 5-minutowe przerwy i może się zdarzyć im coś przegryzać (filozofom można nawet przynosić przegryzki ? wegetariańskie, a najlepiej wegańskie).

Zofia Maria Cielątkowska
Przede wszystkim filozofka, potem krytyczka sztuki i kuratorka. Wiecznie coś pisze. Doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia (Filozofia, UJ). Jej praca doktorska została poświęcona performance ? ?Ucieleśnienie podmiotu. Teoria filozoficzna a performance na tle współczesnej krytyki kultury?. Absolwentka filozofii (Filozofia, UJ) oraz studiów kuratorskich (Historia Sztuki, UJ). Autorka tekstów do wystaw, krytycznych komentarzy czy wywiadów dotyczących sztuki i kultury. Publikuje m.in. w Obiegu, Dwutygodnik.com, Szumie. Odbyła stypendium na Wydziale Sztuk Wizualnych na Uniwersytecie w Buffalo (2010). Kuratorka m.in. Kolekcji Sztuki Współczesnej (NInA), projektu PRACOWNIE. Zajmuje się głównie performance oraz przestrzenią pomiędzy sztuką i teatrem.

Radosław Muniak
Z powołania i wykształcenia filozof, z zawodu kulturoznawca, obecnie próbuje sił jako powieściopisarz. Od 2008 roku prowadzi zajęcia akademickie na SWPS w Warszawie na stanowisku adiunkta w Instytucie Kulturoznawstwa i Filologii. Absolwent filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Zastępca redaktora naczelnego kwartalnika literacko-naukowego ?LiteRacje? i wiceprezes Stowarzyszenia LiteRacje im. Tadeusza Boya-Żeleńskiego. Wieloletni członek zarządu Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego. Uczestnik wielu międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych i mówca TEDxWomen. Autor książki ?Efekt lalki? i redaktor naukowy publikacji zbiorowej ?Kulturowe wymiary ludobójstwa?. Współzałożyciel grupy artystycznej B.U.L.L i uczestnik projektu ?Soft Soul?. Miłośnik życia nocnego, podróżnik i właściciel golden retrievera o imieniu Soren.

Pobierz Going. i miej kalendarz miejski zawsze pod ręką.
więcej