Going. | Sztuka współczesna poza dobrem i złem? - Muzeum w Gliwicach Willa Caro

Sztuka współczesna poza dobrem i złem?

00:00 | Czwartek, 17 maja 2018
Muzeum w Gliwicach Willa Caro

Spotkanie

Free

Free

Codzienne doświadczenie pokazuje, że aktywność artystów angażujących się w poważne dyskursy społeczne, polityczne i religijne często budzi zachwyt krytyki i protesty tak zwanych „zwykłych odbiorców”. Dlaczego tak się dzieje? Czy sztuka – zgodnie z nietzscheańskim postulatem - pozostaje poza dobrem i złem? Czy istnieją argumenty przemawiające za stosowaniem kryteriów etycznych w ocenie dzieła sztuki?

W wybrane czwartki zapraszamy do Willi Caro na wykłady dr Joanny Winnickiej - Gburek połączone z dyskusją dotyczącą tych palących dziś tematów:

18 stycznia 2018 | Willa Caro | godz. 17.00
//Religia sztuki//
Religią sztuki nazywa się zjawisko zapoczątkowane w drugiej połowie XVIII wieku, polegające na stopniowym zajmowaniu przez estetykę uprzywilejowanego miejsca, które do tej pory zastrzeżone było dla religii. Czy znajduje ono odniesienie do dzisiejszej sytuacji w świecie sztuki?

22 lutego 2018 | Willa Caro | godz. 17.00
//Polskość jako sytuacja w świecie sztuki//
Można sobie zadać pytanie, czy w ogóle istnieje współcześnie coś takiego jak doświadczenie polskości? Jeśli tak, to z jakimi przekonaniami, obrazami i symbolami się wiąże? Jakie znaczenie dla artystów i odbiorców sztuki współczesnej ma pamięć o okresach, gdy priorytetowym zadaniem sztuki polskiej było raczej manifestowanie dążeń niepodległościowych a nie oddawanie się poszukiwaniom nowych rozwiązań formalnych? Ten kontekst polityczno-historyczny należy uzupełnić o wyjątkowy charakter polskiej religijności, co ma znaczenie w odbiorze dzieł sztuki współczesnej nawiązujących w różny sposób do tematyki religijnej i szerzej etycznej.

15 marca 2018 | Willa Caro | godz. 17.00
//Problematyka krzyża w sztuce//
Jakie konsekwencje ma współczesny kryzys myślenia symbolicznego? Rozważania o najważniejszym dla chrześcijan symbolu, którym od wieków posługują się artyści.

12 kwietnia 2018 | Willa Caro | godz. 17.00
//Gracze i killjoy’e – w co i z kim gra współczesny świat sztuki?//
W rozważaniach o współczesnej kulturze, gra rozumiana jest jako działanie, fakt, aktywność czy wreszcie rzeczywistość sztuki i krytyki. Czy zasadne jest stosowanie strategii gry wobec współczesnej sztuki dotykającej ważnych problemów etycznych? Reinterpretacji pojęcia gry posłużą między innymi odniesienia do życia i twórczości Samuela Becketta i Marcela Duchampa.

17 maja 2018 | Willa Caro | godz. 17.00
//Odbiorca sztuki jako krytyk – w kierunku krytyki etycznej//
Odbiorcy sztuki są różnie klasyfikowani. Nazywa się ich ignorantami, odbiorcami naiwnymi, dewotami kulturalnymi o nastawieniu tradycjonalistycznym, miłośnikami, prorokami hołdującymi tylko nowościom, znawcami… Czy w sytuacji, gdy w sztuce poruszane są ważne zagadnienia moralne do właściwej oceny dzieła wystarczy wysoki poziom znawstwa tradycji artystycznej? Czy w przypadku oburzonych widzów bluźnierczych przedstawień uzasadniony jest stawiany im zarzut niekompetencji w dziedzinie nauk o sztuce? Jaka jest różnica między krytyką światopoglądową a ideologiczną? Dlaczego można oceniać dzieło sztuki pod względem etycznym?

dr Joanna Winnicka-Gburek – pracuje jako adiunkt w Zakładzie Edukacji Kulturalnej na Uniwersytecie Śląskim. Autorka licznych publikacji z zakresu estetyki, krytyki artystycznej i filozofii kultury. Zainteresowania badawcze autorki koncentrują się głównie na związkach współczesnej estetyki i etyki. Stale współpracuje z pismem „Estetyka i Krytyka”. Należy do Polskiego Towarzystwa Estetycznego.

WSTĘP WOLNY
Liczba miejsc ograniczona

Pobierz Going. i miej kalendarz miejski zawsze pod ręką.
więcej