Going. | Sztuka współczesna poza dobrem i złem? - Muzeum w Gliwicach Willa Caro

Sztuka współczesna poza dobrem i złem?

00:00 | Czwartek, 17 maja 2018
Muzeum w Gliwicach Willa Caro

Spotkanie

Free

Free

Codzienne doświadczenie pokazuje, że aktywność artystów angażujących się w poważne dyskursy społeczne, polityczne i religijne często budzi zachwyt krytyki i protesty tak zwanych „zwykłych odbiorców”. Dlaczego tak się dzieje? Czy sztuka – zgodnie z nietzscheańskim postulatem - pozostaje poza dobrem i złem? Czy istnieją argumenty przemawiające za stosowaniem kryteriów etycznych w ocenie dzieła sztuki?

W wybrane czwartki zapraszamy do Willi Caro na wykłady dr Joanny Winnickiej - Gburek połączone z dyskusją dotyczącą tych palących dziś tematów:

18 stycznia 2018 | Willa Caro | godz. 17.00
//Religia sztuki//
Religią sztuki nazywa się zjawisko zapoczątkowane w drugiej połowie XVIII wieku, polegające na stopniowym zajmowaniu przez estetykę uprzywilejowanego miejsca, które do tej pory zastrzeżone było dla religii. Czy znajduje ono odniesienie do dzisiejszej sytuacji w świecie sztuki?

22 lutego 2018 | Willa Caro | godz. 17.00
//Polskość jako sytuacja w świecie sztuki//
Można sobie zadać pytanie, czy w ogóle istnieje współcześnie coś takiego jak doświadczenie polskości? Jeśli tak, to z jakimi przekonaniami, obrazami i symbolami się wiąże? Jakie znaczenie dla artystów i odbiorców sztuki współczesnej ma pamięć o okresach, gdy priorytetowym zadaniem sztuki polskiej było raczej manifestowanie dążeń niepodległościowych a nie oddawanie się poszukiwaniom nowych rozwiązań formalnych? Ten kontekst polityczno-historyczny należy uzupełnić o wyjątkowy charakter polskiej religijności, co ma znaczenie w odbiorze dzieł sztuki współczesnej nawiązujących w różny sposób do tematyki religijnej i szerzej etycznej.

15 marca 2018 | Willa Caro | godz. 17.00
//Problematyka krzyża w sztuce//
Jakie konsekwencje ma współczesny kryzys myślenia symbolicznego? Rozważania o najważniejszym dla chrześcijan symbolu, którym od wieków posługują się artyści.

12 kwietnia 2018 | Willa Caro | godz. 17.00
//Gracze i killjoy’e – w co i z kim gra współczesny świat sztuki?//
W rozważaniach o współczesnej kulturze, gra rozumiana jest jako działanie, fakt, aktywność czy wreszcie rzeczywistość sztuki i krytyki. Czy zasadne jest stosowanie strategii gry wobec współczesnej sztuki dotykającej ważnych problemów etycznych? Reinterpretacji pojęcia gry posłużą między innymi odniesienia do życia i twórczości Samuela Becketta i Marcela Duchampa.

17 maja 2018 | Willa Caro | godz. 17.00
//Odbiorca sztuki jako krytyk – w kierunku krytyki etycznej//
Odbiorcy sztuki są różnie klasyfikowani. Nazywa się ich ignorantami, odbiorcami naiwnymi, dewotami kulturalnymi o nastawieniu tradycjonalistycznym, miłośnikami, prorokami hołdującymi tylko nowościom, znawcami… Czy w sytuacji, gdy w sztuce poruszane są ważne zagadnienia moralne do właściwej oceny dzieła wystarczy wysoki poziom znawstwa tradycji artystycznej? Czy w przypadku oburzonych widzów bluźnierczych przedstawień uzasadniony jest stawiany im zarzut niekompetencji w dziedzinie nauk o sztuce? Jaka jest różnica między krytyką światopoglądową a ideologiczną? Dlaczego można oceniać dzieło sztuki pod względem etycznym?

dr Joanna Winnicka-Gburek – pracuje jako adiunkt w Zakładzie Edukacji Kulturalnej na Uniwersytecie Śląskim. Autorka licznych publikacji z zakresu estetyki, krytyki artystycznej i filozofii kultury. Zainteresowania badawcze autorki koncentrują się głównie na związkach współczesnej estetyki i etyki. Stale współpracuje z pismem „Estetyka i Krytyka”. Należy do Polskiego Towarzystwa Estetycznego.

WSTĘP WOLNY
Liczba miejsc ograniczona

Pobierz Going. i miej miejski kalendarz zawsze pod ręką.
więcej
  kierunku     nietzscheanskim     miejsca     znawstwa     becketta     sztukimozna     poza     najwazniejszym     religii     polskiej     estetyki     zadaniem     slaskim     lutego     argumenty     sytuacja     rzeczywistosc     tych     stycznia     wystarczy     szerzej     sztucejakie     wreszcie     etycznej     dobrem     etycznych     1700odbiorca     dzialanie     miejsc     uzupelnic     ignorantami     adiunkt