Going. | Szpitalna 1 presents Octo Octa (100% Silk) - Szpitalna 1

Szpitalna 1 presents Octo Octa (100% Silk)

22:00 | Sobota, 7 kwietnia 2018
Szpitalna 1

Impreza

25 zł

25 zł

Zapraszamy na kolejną odsłonę imprezy Szpitalna 1 prezentuje! Wiosenne muzyczne uderzenie wzmocnimy silnym uściskiem z Playmate, oczekujcie tylko najlepszych doznań!

Naszym kwietniowym gościem będzie nietuzinkowa artystka, której brzmienie porywa każdego, zarówno do tańca jak i refleksji. Pochodząca z Nowego Jorku, na co dzień rezydująca na Brooklynie Octo Octa to najważniejsza reprezentanka międzynarodowej sceny house. Jej debiutancka EPka “Let Me See You” wyszła na świat w 2010 roku i przyczyniła się do silnego rozwoju undergroundowego, houseowego labeu 100% Silk. Wydawnictwo stoi za takimi nazwiskami jak Palms Trax, Daniel Avery, Honey Soundsystem czy Traxx.

Octo Octa to postać, której historia jest inspiracją dla każdego słuchacza obdarzonego głęboka wrażliwością. Jej produkcje charakteryzują się nie tylko niemożliwym do opanowania tanecznym bitem, ale skrywają w sobie opowieść o przemianie artystki. Octo Octa jako jedna z niewielu aktywnie działajacych na scenie muzyków ujawniła się ze swoja seksualnością przyznając się do transgenerowosci i nieakceptowania swojego ciała. Mówiąc otwarcie o tematach trudnych stała się oparciem dla wielu osób borykających się z podobnymi problemami, które w jej twórczosci moja znaleźć ulgę. Jej ostatni album "Where are we Going" pełen jest głębokich i melodyjnych utworów, które otwierają słuchaczom nie tylko nowe muzyczne horyzonty, ale także podbijają serca.

Oczywistym zatem było dla nas zaproszenie na te imprezę cyklu Playmate, któremu oddaliśmy cala drugą salę. Playmate to impreza obecna w naszym kalendarzu od ponad roku prezentująca artystów sceny nierzadko zaangażowanych w walkę o rowność i tolerancję. Zabawy spod znaku Playmate dedykowane są wszystkim, których serca i umysły otwarte są na drugiego człowieka.

Pink Room:
Octo Octa
TBA
TBA
TBA

Playmate Room:
TBA
TBA
TBA

ENG:

We invite you to the next edition of the Szpitalna 1 presents event! We will strengthen the spring musical impact with a strong note from Playmate. The ace time is ahead of ya'll!

Our April guest will be an extraordinary artist whose sound captivates everyone both to dance and reflection. A native of New York living in Brooklyn Octo Octa is the most important representative of the nowadays house scene. Her debut EP "Let Me See You" was released in 2010 and contributed to the strong development of underground label 100% Silk. They are releasing such names as Palms Trax, Daniel Avery, Honey Soundsystem or Traxx.

Octo Octa is a character whose story is an inspiration for every listener endowed with a deep sensitivity. Her productions are characterized not only by an unmanageable dance beat, but they also contain a story about the artist's transformation. Octo Octa, as one of the few active musicians on stage, revealed herself with her sexuality, admitting to being transgender and sharing stories about not accepting her body. Speaking openly about difficult topics, she has become a support for many people struggling with similar problems, which helped them find relief. Her latest album "Where are we Going" is full of deep and melodious songs that open listeners not only to new musical horizons, but also conquer their hearts.

Therefore, it was obvious to us that we joined forces with the Playmate cycle, which we had given the entire second room of our club. Playmate is an event present in our calendar for over a year inviting artists often involved in the fight for equality and tolerance. Playmate parties are dedicated to all those whose hearts and minds are open to the other people, not minding their gender.

START: 22.00!

Pobierz Going. i miej miejski kalendarz zawsze pod ręką.
więcej
  deep     support     czlowieka     captivates     topics     labeu     character     cycle     label     artists     brooklynie     serca     historia     dance     swojego     houseowego     silnego     seksualnoscia     transgenerowosci     helped     endowed     people     underground     sceny     productions     them     become     muzyczne     2010     also     cala     kazdego