Going. | Faras - Muzeum Narodowe

Faras ? malowidła odkryte w piaskach pustyni
/ wykład Bożeny Mierzejewskiej

Galeria Faras jest największą w Europie ekspozycją zabytków kultury i sztuki nubijskiej z okresu chrześcijańskiego. Do zbiorów muzealnych trafiły one dzięki polskim archeologom uczestniczącym w objętej patronatem UNESCO wielkiej międzynarodowej akcji ratowania pozostałości dawnych kultur Doliny Nilu rozwijających się na południe od I katarakty. Dzięki pracom badawczym prowadzonym na terenie starożytnego ośrodka miejskiego Faras w pobliżu granicy sudańsko-egipskiej odkryto dobrze zachowane ruiny kościoła katedralnego z VIII wieku. Jego ściany były pokryte wspaniałymi malowidłami o tematyce religijnej pochodzącymi z VIII?XIV wieku.

Bożena Mierzejewska ? kustosz w Zbiorach Sztuki Starożytnej i Wschodniochrześcijańskiej Muzeum Narodowego w Warszawie, zajmuje się ikonografią sztuki chrześcijańskiego Wschodu.

Wydarzenie w ramach XVIII Festiwal Nauki - cykl "Co kryje ziemia?"

Pobierz Going. i miej kalendarz miejski zawsze pod ręką.
więcej