Going. | OperaLab/ Mobilne idee - Opera Narodowa

Jakie znaczenie ma dziedzictwo dla budowania marki instytucji kultury? Jak nim zarządzać? Czy można je projektować? Jak budować narrację wokół dziedzictwa?
Drugi panel z cyklu Mobilne idee poświęcony będzie roli dziedzictwa w budowaniu tożsamości instytucji kultury oraz komunikacji z widzem.

10 pażdziernika 2014, godz. 11
Sale Redutowe,
Teatr Wielki - Opera Narodowa

Paneliści:
Beata Chomątowska
Manfred Grunert
prof. Jerzy Hausner
Jan Sukiennik
Jarosław Trybuś

Dość powszechnie dziedzictwo pojmowane jest jako zasób trwały, zadany niejako arbitralnie przez historię. To jednak dynamiczna, elastyczna konstrukcja, ulegająca ciągłej transformacji, która wraz z upływem czasu przybiera kształt adekwatny do potrzeb współczesności. Dziedzictwo jako obraz przeszłości oparty na określonych wartościach określa korzenie, buduje ciągłość historyczną, nadając jednocześnie treść dla działań innowacyjnych. Stanowi obszar pozwalajścy instytucji kultury budowaś własną narracją, dzięki której możliwa staje się komunikacja z widzem. To wartość nie tylko intelektualna, ale również rynkowa, artystyczna i edukacyjna. Określenie zakresu i obszaru eksploatacji dziedzictwa stwarza instytucji możliwość definiowania tożsamości własnej marki. W procesie budowania historycznej ciągłości dziedzictwo staje sie? spoiwem łączącym różne wartości, określającym priorytety w odniesieniu do podejmowanych działań.

Podczas rozmowy analizie poddane zostaną strategie komunikacyjne oraz artystyczny, wizerunkowy i ekonomiczny potencjał dziedzictwa. Zaproszeni do dyskusji goście reprezentują różne perspektywy naukowe i zawodowe na polu sztuki, architektury, zarza?dzania i socjologii. Punktem wyjścia do dyskusji będzie rozważanie o dzisiejszym znaczeniu dziedzictwa. Czy istotnie jest to fundament tożsamości silnej marki, czy też narzędzie socjotechniczne, edukacyjne i marketingowe? Istota? spotkania będzie spojrzenie na obszar dziedzictwa z wielu perspektyw i próba zdefiniowania jego potencjału oraz możliwych obszarów eksploatacji.


OperaLab
OperaLab to think tank dla kultury, zainaugurowany w październiku 2012 roku dzięki inicjatywie Teatru Wielkiego ? Opery Narodowej w ścisłej współpracy z BMW. Koncepcja OperaLab jest silnie związana z tożsamością Teatru, jego bogatą i wielowątkową historią. Dynamiczną formę OperaLab określają zmiany zachodzące we współczesnej kulturze i sztuce.

Mobilne idee
Mobilne idee to cykl spotkań rozwijający koncepcję think tanku dla kultury OperaLab, która przenosi projekt na płaszczyznę dyskusji i warsztatów. Podczas planowanych spotkań menedżerowie kultury, socjolodzy, artyści, projektanci i środowisko biznesowe będą dzielić się swoim doświadczeniem i dyskutować o przyszłości i kondycji współczesnej sztuki i miasta, możliwościach ich rozwoju poprzez innowacyjne programy artystyczne. Program Mobilnych idei realizować będzie badawcze założenia projektu OperaLab. Pozwoli na integrację środowisk twórczych, naukowych i biznesu ? w myśl koncepcji, iż siłą współczesnej kultury jest interdyscyplinarność i otwarcie na wzajemny dialog. Szerokie spojrzenie i innowacyjne myślenie przekładają się na efektywne działanie.

www.operalab.pl
www.mobilneidee.tumblr.com

Pobierz Going. i miej kalendarz miejski zawsze pod ręką.
więcej