Going. | Beksiński_Butoh. Dekonstrukcja / Teatr Limen Butoh - Służewski Dom Kultury

Beksiński_Butoh. Dekonstrukcja / Teatr Limen Butoh

19:00 | Piątek, 6 kwietnia 2018
Służewski Dom Kultury

Teatr

20 zł

20 zł

BEKSIŃSKI_BUTOH. DEKONSTRUKCJA

Spektakl wyłącznie dla widzów powyżej szesnastego roku życia.

Performance butoh inspirowany malarswem Z. Beksińskiego
Teatr Limen Butoh z udziałem amerykańskiej performerki Joan Laage.

Występują:Butoh: Sylwia Hanff & Joan LaageMuzyka: Robert Jędrzejewski — wiolonczela liveMuzyka elektroniczna i video partytura: Robert Jędrzejewski Kostiumy: Sylwia Hanff, Małgorzata Chrust Instalacja: Joanna Pielat „Od obrazu wymagam tego samego, czego od muzyki: by wprawiał mnie w stan ekstazy, ale nie przy pomocy tego, co zostało namalowane, ani jak zostało namalowane, lecz za pośrednictwem czegoś nieuchwytnego, co staram się odnaleźć w sercu i pod powiekami, ale czego nie umiem nazwać.” Z. Beksiński Chcemy przekroczyć stereotypowe postrzeganie sztuki Beksińskiego i odkryć na nowo pomijane aspekty jego malarstwa, widoczne szczególnie w drugiej połowie jego twórczości.Niezwykle interesujące dla nas, tancerzy butoh, są obecne w jego twórczości transgresje i transformacje cielesności oraz szczególna relacja ciała z przestrzenią. Tematem poszukiwań artystycznych jest również, podkreślany przez samego artystę oraz krytyków, związek malarstwa Beksińskiego z muzyką — punkty styczne w architektonice utworu muzycznego i architektonice obrazu. „To, co jest namalowane, nie ma dla mnie większego znaczenia. Ważne jest, jak to działa w sensie dźwięku, formy i dźwięku koloru położonych w tym, a nie innym miejscu. A więc posługuję się kształtem, ale dla celów, które nazwałbym celami muzycznymi.” Stąd nasza idea sięgnięcia do języka muzyki współczesnej i formy wideo-partytury tworzonej przez Roberta Jędrzejewskiego.

BUTOH - kontrkulturowa forma współczesnego tańca, która narodziła się w Japonii na przełomie lat 50 i 60 XX w. Zrywa z kanonami tradycyjnej sztuki, nie tylko japońskiej. Inspiracją były też ekspresjonizm, koncepcja teatru okrucieństwa Antonin'a Artaud'a, filozofia Nietzsche’go, pisma Bataille’a, twórczość Genet’a. Odwołuje się do ludowej estetyki brzydoty, sam w sobie jest rytuałem wyzwalającym wewnętrzną energię i eksplorującym mroki podświadomości. Z premedytacją ukazuje zakazane dotąd obszary życia. Butoh jest stanem jedności umysłu-ciała umożliwiającym subtelne odczuwanie świata wewnętrznego i zewnętrznego, to czyste doświadczenie zmieniających się stanów istnienia. Tancerz, istniejąc na krańcach czasu, otwiera przestrzeń, w której ujawniają się rzeczy niewidzialne.
Teatr Limen Butoh www.limenbutoh.net

---
Wstęp dla widzów 16+

Pobierz Going. i miej kalendarz miejski zawsze pod ręką.
więcej