Going. | Beksiński_Butoh. Dekonstrukcja / Teatr Limen Butoh - Służewski Dom Kultury

Beksiński_Butoh. Dekonstrukcja / Teatr Limen Butoh

19:00 | Piątek, 6 kwietnia 2018
Służewski Dom Kultury

Teatr

20 zł

20 zł

BEKSIŃSKI_BUTOH. DEKONSTRUKCJA

Spektakl wyłącznie dla widzów powyżej szesnastego roku życia.

Performance butoh inspirowany malarswem Z. Beksińskiego
Teatr Limen Butoh z udziałem amerykańskiej performerki Joan Laage.

Występują:Butoh: Sylwia Hanff & Joan LaageMuzyka: Robert Jędrzejewski — wiolonczela liveMuzyka elektroniczna i video partytura: Robert Jędrzejewski Kostiumy: Sylwia Hanff, Małgorzata Chrust Instalacja: Joanna Pielat „Od obrazu wymagam tego samego, czego od muzyki: by wprawiał mnie w stan ekstazy, ale nie przy pomocy tego, co zostało namalowane, ani jak zostało namalowane, lecz za pośrednictwem czegoś nieuchwytnego, co staram się odnaleźć w sercu i pod powiekami, ale czego nie umiem nazwać.” Z. Beksiński Chcemy przekroczyć stereotypowe postrzeganie sztuki Beksińskiego i odkryć na nowo pomijane aspekty jego malarstwa, widoczne szczególnie w drugiej połowie jego twórczości.Niezwykle interesujące dla nas, tancerzy butoh, są obecne w jego twórczości transgresje i transformacje cielesności oraz szczególna relacja ciała z przestrzenią. Tematem poszukiwań artystycznych jest również, podkreślany przez samego artystę oraz krytyków, związek malarstwa Beksińskiego z muzyką — punkty styczne w architektonice utworu muzycznego i architektonice obrazu. „To, co jest namalowane, nie ma dla mnie większego znaczenia. Ważne jest, jak to działa w sensie dźwięku, formy i dźwięku koloru położonych w tym, a nie innym miejscu. A więc posługuję się kształtem, ale dla celów, które nazwałbym celami muzycznymi.” Stąd nasza idea sięgnięcia do języka muzyki współczesnej i formy wideo-partytury tworzonej przez Roberta Jędrzejewskiego.

BUTOH - kontrkulturowa forma współczesnego tańca, która narodziła się w Japonii na przełomie lat 50 i 60 XX w. Zrywa z kanonami tradycyjnej sztuki, nie tylko japońskiej. Inspiracją były też ekspresjonizm, koncepcja teatru okrucieństwa Antonin'a Artaud'a, filozofia Nietzsche’go, pisma Bataille’a, twórczość Genet’a. Odwołuje się do ludowej estetyki brzydoty, sam w sobie jest rytuałem wyzwalającym wewnętrzną energię i eksplorującym mroki podświadomości. Z premedytacją ukazuje zakazane dotąd obszary życia. Butoh jest stanem jedności umysłu-ciała umożliwiającym subtelne odczuwanie świata wewnętrznego i zewnętrznego, to czyste doświadczenie zmieniających się stanów istnienia. Tancerz, istniejąc na krańcach czasu, otwiera przestrzeń, w której ujawniają się rzeczy niewidzialne.
Teatr Limen Butoh www.limenbutoh.net

---
Wstęp dla widzów 16+

Pobierz Going. i miej miejski kalendarz zawsze pod ręką.
więcej
  interesujace     czego     obrazu     stanem     ktora     forma     otwiera     doswiadczenie     jedrzejewskiegobutoh     artauda     widoczne     jego     podkreslany     wwwlimenbutohnetwstep     ciala     malgorzata     geneta     filozofia     wiec     wprawial     istniejac     wazne     pielat     swiata     nowo     energie     joanna     sercu     partytura     artystycznych     czyste     eksplorujacym