Going. | Z drugiej strony rzeczy. Polski dizajn po roku 1989 - Muzeum Narodowe w Krakowie

Z drugiej strony rzeczy. Polski dizajn po roku 1989

10:00 | Niedziela, 19 sierpnia 2018
Muzeum Narodowe w Krakowie

Sztuka

15/20 zł

15/20 zł

Kolejna od dawna oczekiwana wystawa w Muzeum Narodowym:

"Z drugiej strony rzeczy. Polski dizajn po roku 1989"
06.04-19.08.2018 | Gmach Główny MNK, al. 3 Maja 1

[scroll for english version]

***

Wystawa przedstawia zmiany w polskim dizajnie po 1989 roku. Pokazuje, jak radzili sobie twórcy w latach 90. w warunkach rodzącego się kapitalizmu, jakie piętno odcisnęły na ich pracach prądy postmodernistyczne, jak na przełomie wieku XX i XXI zaczęli wpisywać się w międzynarodowe nurty projektowania i jak współcześnie poszukują odrębności, chcąc sprostać konkurencji na rynkach zagranicznych. O formie wyrobu nie zawsze decyduje rachunek ekonomiczny.

Wystawa ukazuje także inne oblicza dizajnu. Działania nienastawione wyłącznie na sprzedaż czy zysk rzadko są prowadzone na szeroką skalę i charakteryzują się eksperymentowaniem z materiałem, technologią czy z nową estetyką, niekiedy trudną do zaakceptowania przez masowego odbiorcę. Wielu projektantów skupia uwagę na poszukiwaniu narodowej tożsamości, odwołując się do ludowości, lokalności czy przeszłości. Do jeszcze innych wartości odwołuje się najmłodsze pokolenie twórców, którzy dostrzegają ważkie problemy społeczne albo podejmują projekty, którymi włączają się w ruchy proekologiczne. Szczególnym przypadkiem jest twórczość projektantów artystów – prezentowana na festiwalach czy w galeriach. Działają oni na pograniczu dyscyplin, a ich prace są rodzajem refleksji lub komentarza.

Ta różnorodność świadczy o dokonującej się zmianie roli dizajnu we współczesnym świecie, ale mówi także o kondycji kultury materialnej, o naszej wrażliwości, aspiracjach i o wartościach, którym hołdujemy.


***

"The other side of things. Polish design after 1989"
06.04-19.08.2018 | Main Building, al. 3 Maja 1

This exhibition surveys the development of Polish design after 1989. It shows how design artists coped with the budding capitalism in the 1990s, what imprint Postmodernism left on their works, how they joined in the international trends in design at the turn of the 20th and 21st centuries, and how they strive these days for individuality in an attempt to measure up to the competition on foreign markets. The economic efficiency is not always the only determinant of the form of a product.

Yet the exhibition brings out the various aspects of design. Activities that are not profit- or market-oriented hardly ever have wide outreach, and their key objective is experimentation with materials, processes or new aesthetics, which is sometimes unacceptable for the mass audience. Many designers focus their attention on the search for a national identity, in doing which they gladly fall back on folk culture, locality or the past. Still other values are invoked by the youngest generation of artists, who tackle current social issues or carry out projects that engage them in environmental movements. Presented at fairs or in galleries, works by design artists are a special case: on the borderline of various disciplines, taking on the form of reflection or commentary.

This diversity bespeaks the ongoing change in the role design plays in contemporary world, but also bears witness to the condition of our material culture, our sensitivities, aspirations and the values we espouse.

Pobierz Going. i miej kalendarz miejski zawsze pod ręką.
więcej