Going. | Kielecka Szkoła Krajobrazu. Wystawa zbiorowa - Galeria Miasta Ogrodów

Kielecka Szkoła Krajobrazu. Wystawa zbiorowa

11:00 | Sobota, 26 maja 2018
Galeria Miasta Ogrodów

Sztuka

Free

Free

Na wystawie zaprezentowanych zostanie pięćdziesiąt fotografii dwunastu autorów, tworzących w wysublimowanej wizualnie stylistyce tzw. Kielecka Szkoła Krajobrazu oraz Edward Hartwig – mistrza, który swoim wpływem był wzorem i inspiracją dla protoplasty grupy – Pawła Pierścińskiego.

Znakomita większość prac to bardzo dobrze zachowane wystawowe odbitki żelatynowo-srebrowe z lat 1960-79. Znajdziemy wśród nich mistrzowskie ujęcia wpisane w historię polskiej fotografii. Prezentowane fotografie stanowią starannie zbudowaną kolekcję atrakcyjną dla widzów - w pełni reprezentatywną dla tego tak ważnego dla polskiej fotografii zjawiska, jakim była Kielecka Szkoła Krajobrazu, prezentującą dzieła dotychczas znajdujące się w domowych archiwach spadkobierców.

Autorzy prac:
Edward Hartwig
Paweł Pierściński
Janusz Buczkowski
Wacław Cisłowski
Jerzy Kamoda
Jan Siudowski
Jan Spałwan
Jerzy Mąkowski
Andrzej Borys
Andrzej Łada
Andrzej Pęczalski
Jerzy Piątek
Jerzy Soiński

Kielecka Szkoła Krajobrazu to określenie wyrazistej i spójnej stylistycznie twórczości grupy fotografów z Kielecczyzny użyte pierwszy raz przez Jana Sunderlanda podczas Pierwszego Biennale Krajobrazu Polskiego w Warszawie w 1963 roku. Rok wcześniej Paweł Pierściński, będący pod wielkim wrażeniem rytmów i grafizacji w fotografii Edwarda Hartwiga, powołał grupę twórczą pod nazwą Grupa Robocza, która za cel fotograficznej działalności postawiła sobie „dokumentowanie cech charakterystycznych polskiego krajobrazu rolniczego”. Zrzeszeni w niej twórcy programowo poszukiwali występujących w kieleckim pejzażu motywów geometrycznych, struktur matematycznych, zmienności kształtów i rytmów, zderzeń chaosu i ładu – form, w których przejawiała się atrakcyjna wizualnie fantazja natury i człowieka. Wśród fotografów, którzy podjęli temat pejzażu w takim ujęciu byli: Paweł Pierściński, Janusz Buczkowski, Jan Spałwan, Wacław Cisłowski, Jerzy Kamoda, Tadeusz Jakubik oraz Jan Siudowski. Dzięki ich aktywnej pracy twórczej i wystawienniczej oraz teoretycznym opracowaniom Pawła Pierścińskiego motyw krajobrazu został wzniesiony do rangi najważniejszych tematów fotografii artystycznej lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych, a twórczość wybitnych kieleckich artystów stała się wysoko ceniona przez znawców sztuki - ówcześnie i dziś. W kolejnych latach środowisko kieleckich fotografików tego nurtu wzmocnione zostało kolejną falą zaangażowanych twórców młodszego pokolenia, wśród których szczególnie zainteresowani tego rodzaju tematyką byli m.in.: Jerzy Mąkowski, Jerzy Piątek, Andrzej Pęczalski, Andrzej Borys, Andrzej Łada czy Jerzy Soiński. Ich bogata twórczość, niezliczone wystawy i wzajemne inspiracje sprawiły, że świętokrzyskie środowisko fotograficzne stało się niekwestionowanym matecznikiem polskiej fotografii krajobrazowej. To stamtąd pochodzą zdjęcia-ikony, słynne kieleckie pasiaki, szachownice pól, elipsy i sinusoidy natury- wielokrotnie naśladowane oraz traktowane jako niedościgniony wzór dla kolejnych pokoleń adeptów i miłośników fotografii pejzażowej.

Wernisaż: 27.04.2018 r. o godz. 18.00.
Wystawa prezentowana w terminie: 28.04 - 10.06.2018 r.
Kuratorki wystawy: Jolanta Rycerska i Katarzyna Łata.

Pobierz Going. i miej kalendarz miejski zawsze pod ręką.
więcej