Going. | Simrit Kaur z zespołem - światowa trasa koncertowa 2018  "Songs of Resilience" - Palladium

Simrit Kaur z zespołem - światowa trasa koncertowa 2018 "Songs of Resilience"

19:00 | Sobota, 15 września 2018

Palladium

Koncert

119 zł

119 zł

„Songs of Resilience”

2018 Światowa Trasa Koncertowa Simrit Kaur z zespołem

Jedyny koncert w Polsce

Warszawa 15 wrzesień 2018, godz. 19.00

(English below)

Hipnotyczna, tajemnicza, poruszająca, na długo zapadająca w pamięci...

Jej głos jest uznawany na świecie za hipnotyczny, uzdrawiający, majestatyczny i na długo zapadający w pamięci. Jej utwory znalazły się na szczycie światowych list przebojów, włączając w to pierwsze miejsce na iTunes i pierwszą dziesiątkę w zestawieniu magazynu Billboard. Jest kobietą renesansu, która jest znana ze swojej rewolucyjnej innowacyjności w dziedzinie muzyki, a także niezaprzeczalnej zdolności „zarażania” słuchaczy przekazem pełnym humanizmu, wiary w potencjał samouzdrawiania oraz miłości zawartym w jej utworach.
Podczas jej występu szybko zorientujesz się, że nie jest to zwykły koncert. Zaczynając od mistycznych dźwięków, poprzez hipnotyczne rytmy, światowej klasy muzyków, aż po hipnotyzujący głos Simrit.... Przygotuj się na niezwykłą podróż!

„Dla Simrit śpiewanie to nie tyle występ, co oddawanie czci Boskości. Jej głos, jej muzyka i jej przekaz odzwierciedla oddanie, które zdaje się być da niej tak naturalne. To oddanie to dar i wyjątkowy talent, który pomaga słuchaczom zatopić się w lekkości istnienia i świadomości, która jest tak niezbędna dla ludzkości w tych czasach” - Snatam Kaur

„Niektórzy artyści potrafią głęboko zaangażować publiczność w starożytne medytacje - niezależnie od tego, czy mają do czynienia z miłośnikami muzyki pop czy też publiką teatralną. I jednakowo zainspirować ich słowami dawnych wschodnich mędrców. Są też tacy, którzy posiadają zdolność jednoczesnego angażowania i kojenia, a zarazem mają ucho do wyłapywania brzmień, które łączą ze sobą różne kontynenty i dusze. Urodzona w stolicy Grecji wokalistka i autorka tekstów Simrit Kaur, adoptowana i wychowana na południu USA, należy do tych właśnie artystów” - Rock Paper Scissors

„Po pierwsze, jestem gorąca fanką Simrit. Po raz pierwszy, gdy zobaczyłam ją na żywo, pomyślałam – Kurczę, ona jest jak wokalistka punk-rockowa. Nie wiem czemu tak pomyślałam, ale to skłoniło mnie do zapoznania się z jej muzyką. Jej wyczucie melodii, jej energia i jej muzykalność wyróżniają ją z tłumu innych. Dla mnie jest ona głosem naszych czasów” - Belinda Carlisle

Jej energia i muzyka posiada zdolność dogłębnego poruszania odbiorców, rozumienia ich i zabierania w głęboką, duchową podróż.
Znana na całym świecie za swój urzekający głos i przekazywanie czystej miłości poprzez dźwięk, jest także ceniona za nowe brzmienia w muzyce duchowej, które leczą i pomagają skontaktować się z naszym wewnętrznym potencjałem.

Jest prawdziwą kobietą renesansu i dyrektorką własnej firmy nagraniowej SIMRIT KAUR MUSIC, LLC. Urodzona w Grecji Simrit Kaur jest spadkobierczynią linii śpiewających greckich kobiet - poczynając od jej prababki aż do jej matki - która była zbyt młoda, by się nią opiekować. Jako osierocone niemowlę Simrit trafiła do greckiej rodziny mieszkającej w Stanach na amerykańskim południu i była wychowywana w otoczeniu greckiej kultury w Południowej Karolinie.

W toku jej wychowania do rodziny dołączył niepełnosprawny brat, który także został zaadoptowany z innej greckiej rodziny. Jako sierota wychowana w otoczeniu osób niespokrewnionych od dziecka posiadała zrozumienie prawdy, jak ważne i głębokie może być połączenie z innymi na płaszczyźnie serca i duszy. Jej głos był tym, co zawsze uważała za najważniejszy łącznik z sobą samą i innymi.

Jedna z płyt „Revcolution” to odwaga bycia tym, kim naprawdę jesteśmy...... wyrażania naszej prawdy, nawet gdy towarzyszy nam lęk....bycia autentycznym, niezależnie od tego, co ludzie mówią czy myślą. Jest siłą, która pozwala nam kroczyć samotnie wiedząc, że nie jesteśmy sami, a także siłą, by podążać razem w kierunku nieznanego..... Simrit

Simrit jest znana ze swojej głębokiej relacji z muzyką i rytmem, a do tego nigdy nie przestaje inspirować i dostarczać autentycznych i wciąż nowych doznań, wydając kolejne albumy czy organizując koncerty. Poprzez swoją naturalną relację z muzyką, zaprasza odbiorcę do świata pełnego cudowności i tajemnicy. Jej muzyka przywołuje i łączy głębię tego, co święte i antyczne, z tym, co nowoczesne. Jednocześnie te ponadczasowe dźwięki wprowadzają słuchaczy w to, co wielu z nich określiło jako tzw. odmienne stany świadomości, a do tego pomagają w skontaktowaniu się z głębią własnego człowieczeństwa i potencjałem samouzdrawiania.

Simrit jest uczennicą, osobą praktykującą oraz certyfikowaną nauczycielką Jogi Kundalini i Naad Jogi (nauki nt. Dźwięku i świadomości). Jest także certyfikowanym nauczycielem Reiki II stopnia. Jej wysoko ceniony kurs dotyczący Jogi i dźwięku pt. „ The Supreme Sound” jest przedmiotem studiów na całym świecie. Simrit nagrywa płyty, komponuje, jest producentką muzyki, a także jeździ po całym świecie wraz z zespołem dając koncerty i prowadząc warsztaty.

Więcej o artystce:
www http://simritkaurmusic.com/
Facebook: https://www.facebook.com/simritmusic
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCsMKcA9vF_sy_ubxEujDfOQ

Jedyny koncert w Warszawie

Kiedy:
15 wrzesień 2018 godz. 19.00
Na koncert wpuszczamy od godz. 18.15

Gdzie:
Teatr Palladium
ul. Złota 9
Warszawa Centrum
http://www.teatrpalladium.com/

Patronat medialny Magazyn Yoga&Ayurveda, E'Stilo, Magazyn Vege

English

“Songs of Resilience”

2018 Global Unity Tour Simrit Kaur with band

The only one concert in Poland

Warsaw 15th September 2018 7 pm

Hypnotic, Haunting, and Brimming With Mystery and Groove.....

Her sound is hailed worldwide as haunting, hypnotic, healing and majestic, and it has topped World Music Charts including multiple charting on iTunes at #1 and Billboard top 10, many times over. She is a renaissance woman who is known for her revolutionary innovation in chant and world music and her undeniable ability to transmit a potent level of humanity, healing, and pure love through her sound and music.

It won't take very long after the music begins for you to realize that this isn't your average concert. From the transporting sounds, the hypnotic groove, world-class musicians, and Simrit's mesmerizing VOICE...Get ready for lift off!

“For Simrit, singing is not a performance; it is a sacred worship of the Divine. Her voice, her music, and her teaching reflect this devotion which seems to come from her so effortlessly. This devotion is a gift, a talent beyond any, that will lead thousands into the lightness of being and awareness that is so vital to humanity in this day and age.” -Snatam Kaur

“Some artists can bring true commitment to age-old meditations, urging everyone from pop stars to theater audiences to fall in love with the words of South Asian sages. Some artists have that presence that both highly engages and soothes, an ear that can hear the resonances that bridge continents and souls. Vocalist and songwriter Simrit, born in Athens, Greece, adopted and raised in the American South, is one of these artists.” ~Rock Paper Scissors

“First of all, I’m such a fan of Simrit. The first time I saw her live I thought – wow she’s kind of punk rock. I don’t know why I thought that, but that’s the element that drew me to explore her music. Her sense of melody, her energy, and her musicality set her apart. Simrit, to me, is the voice of this new day and age.” –Belinda Carlisl

Her energy and music have a way of deeply touching people, understanding them, and bringing them with her into the unapologetic realm of the soul.

Hailed world-wide for her haunting voice, music and undeniable and rare ability to transmit deep humanity and pure love through her sound, Simrit is known for her revolutionary innovation in hypnotic world and chant music that heals and evokes the innate power within all. She is a Renaissance woman who is the CEO of her independent record label, SIMRIT KAUR MUSIC, LLC, and she has topped World Music Charts including iTunes at #1 for consecutive weeks at a time, many times over, and Billboard Music. Her voice communicates with so much humanity.

As an orphan child from the moment she was born in Greece, Simrit was the heir of a very distinct sound that she genetically inherited from a lineage of beloved Greek women singers going all the way from her mother(who was too young to take care of her) through her great grandmother. As a toddler, she was adopted by another Greek family from the American South, and she was raised in a rich Greek culture in South Carolina.

As a child Simrit was joined and raised with a brother with special needs who was also adopted from a different family in Greece. With her unique upbringing and with no one in her family that was blood related, Simrit learned at an early age that connection is profoundly deep through the heart and soul. Her voice has been what she has always experienced as her true connection to herself and others.

“The Revolution CD is the courage to be who we really are…to speak our truth in the midst of fear…to be authentic, no matter what people may think or say. It is the strength to walk alone knowing we are not alone, and it is the strength to walk together into the unknown” Simrit

As listeners describe her music as otherworldly, Simrit is known for her profound relationship with melody and rhythm, and she continues to inspire an authentic and fresh experience through her albums and her live concerts. By simply existing within her natural relationship to music, she enchants the listener into a world of wonder and mystery. Simrit’s music brings the depth of the sacred and ancient to the modern, and her timeless sound deeply weaves the listener into what many have described as an altered state of consciousness while simultaneously bringing them into the depths of their own healing and humanity.

Simrit is a student, practitioner and a certified teacher of Kundalini Yoga and Naad Yoga (the sciences of sound and consciousness). She is also a certified level II Reiki practitioner. Her highly acclaimed yoga of the voice and sound course, ‘The Supreme Sound’, continues to be studied by thousands worldwide. She records, composes, produces music, and tours with her band giving concerts and workshops across the globe.

When:
15th September 2018 at 7 pm (doors opened at 6.15)

Where:
Palladium Theathre
ul. Złota 9
Warszawa Centrum
http://www.teatrpalladium.com/

Media patronage Yoga&Ayurveda Magasine, E'Stilo, Vege Magasine.

Pobierz Going. i miej kalendarz miejski zawsze pod ręką.
więcej