Going. | LAVA FESTIVAL II - Muzeum PRL-u

FESTIWAL FILMU AWANGARDOWEGO LAVA
EDYCJA 2: KENNETH ANGER
11-13/05/2018

Muzeum PRL-u, os. Centrum E 1
Krakow Art House, ul. Szwedzka 8

[eng version below]

PIĄTEK 11/05, Krakow Art House, ul. Szwedzka 8, 19:00-3:00

❌ PERFORMANS
Lamella: The House of Queer Arts – Vala Tomasz Foltyn, Śominika Dniegocka, TBA
Jan Moss Moszumański

❌ DJ SET
Pel Bonheur z projekcją zwycięskiego filmu Lava Festival I - 'Muscous Mythologies'
Satin de Compostela
lúa
Zdrowa Żywność

SOBOTA 12/05, Muzeum PRL-u,

os. Centrum E 1, 12:00-6:00
❌ PANELE DYSKUSYJNE
Wokół Kennetha Angera i okultyzmu – kino i konteksty
Rytuały czasu cyberkultury – Meggie Roberts z 0rphan Drift (UK) w rozmowie z kolektywem ≋h≋o≋m≋a≋r≋

❌ OTWARCIE FESTIWALU przeglądem
eksperymentalnych filmów krótkometrażowych nadesłanych na konkurs

❌ INSTALACJA PERFORMATYWNA w reż. Grzegorza Jaremki

❌ PRZEGLĄD FILMÓW Kennetha Angera, cz. I

❌ KONCERTY autorskich kompozycji inspirowanych filmami Kennetha Angera, cz. I:
Tara Transitory & Baly Nguyen (Tajlandia),
Władysław Komendarek
Paweł Szamburski
Leona Jacewska

❌ PERFORMANS MUZYCZNY
V I O L E N C E (USA)

❌ AFTERPARTY – SZUM + QUEER DATING
Martial Canterel live (USA), Olivia, Charlie, DJ Huragan

NIEDZIELA 13/05, Muzeum PRL-u,

os. Centrum E 1, 14:00-3:00

❌ SPOTKANIA Z TWÓRCAMI
Panel dyskusyjny z kompozytorami poprowadzony przez Filipa Kmitę (KONKRET)
Panel dyskusyjny z finalistami konkursu poprowadzony przez Karolinę Klimczak

❌ PRZEGLĄD FILMÓW Kennetha Angera, cz. II

❌ KONCERTY autorskich kompozycji inspirowanych filmami Kennetha Angera, cz. II:
Lutto Lento
Ter
Palmer Eldritch
Portento (Hiszpania)

❌ ZAMKNIĘCIE FESTIWALU
Finał konkursu krótkometrażowych filmów eksperymentalnych i wręczenie statuetki Czarnej Magmy przez jury w składzie: Natalia Sielewicz, Wojciech Puś, Maja Chiara Faber

❌ KONCERT
Bella Ćwir

❌ AFTERPARTY
Admina (Rumunia)
Rusałka
Piotr Tkacz jako DJ Pleasure Dome

❌ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌

Bohaterem drugiej edycji Festiwalu Filmu Awangardowego Lava będzie amerykański legendarny reżyser Kennetha Anger, który na nowo zdefiniował surrealizm w kinie i stał się kultowym queerowym twórcą.

Podczas trzech dni festiwalu Fundacja Filmu Eksperymentalnego Lava powtórnie zaangażuje do współpracy zarówno znanych, jak i debiutujących muzyków, performerów oraz artystów wizualnych. Publiczność zyska również możliwość spotkania z zaproszonymi twórcami i teoretykami oraz podjęcia dyskusji na temat awangardy, kontrkultury czy kondycji filmu eksperymentalnego w Polsce. Dzięki oryginalnej formie, Festiwal Lava skupi w jednym miejscu różnorodne środowiska artystyczne z Krakowa, Polski i zagranicy.

www.lavafestival.pl
www.fb.com/lavaaff
www.instagram.com/lava_festival


LAVA AVANT-GARDE FILM FESTIVAL
2nd EDITION: KENNETH ANGER
11-13/05/2018

PRL MUSEUM, os. Centrum E 1
Krakow Art House, Szwedzka 8 Street

The 2nd edition of Lava Festival will be inspired by the artistic achievements of an American legendary director, Kenneth Anger, who redefined surrealism in cinema and became a queer icon.

During the three festival days of the festival, from 11th to 13th of May, the organizers will re-engage, for the second time, both well-known and debuting musicians, performers and visual artists. The audience will also have a chance to meet invited artists and experts and to take part in discussions about avant-garde, counter-culture or condition of the experimental film in Poland. Thanks to it’s original form, Lava will gather various artistic environments from Krakow, Poland and from abroad in one place.

FRIDAY 05/11, Krakow Art House, Szwedzka 8 Street, 19:00-3:0

❌ PERFORMANCE
Vala Tomasz Foltyn, Śominika Dniegocka of Lamella: The House of Queer Arts and others
Jan Moss Moszumański

❌ DJ SETS
Pel Bonheur along with her film 'Muscous Mythologies' projection, Satin de Compostela, lúa, Zdrowa Żywność

SATURDAY 05/12, PRL MUSEUM,
os. Centrum E 1, 12:00-6:00

❌ PANNEL DISCUSSIONS
Kenneth Anger's cinema and its background
Cyberculture time rituals – Meggie Roberts of 0rphan Drift (UK) in a discussion with ≋h≋o≋m≋a≋r≋ collective

❌ FESTIVAL OPENING and a screening of submitted experimental shorts

❌ PERFORMATIVE INSTALLATION directed by Grzegorz Jaremko

❌ RETROSPECTIVE of Kenneth Anger's works,
part I

❌ CONCERTS of original music compositions inspired by Kenneth Anger's films, part I:
Tara Transitory & Baly Nguyen (Thailand),
Władysław Komendarek
Paweł Szamburski
Leona Jacewska

❌ MUSIC PERFORMANCE - V I O L E N C E (USA)

❌ AFTERPARTY – SZUM + QUEER DATING
Martial Canterel live (USA), Olivia, Charlie, DJ Huragan


SUNDAY 05/13, PRL MUSEUM,
os. Centrum E 1, 14:00-3:00

❌ MEETING WITH ARTITS
Panel discussion with composers led by Filip Kmita (KONKRET)
Panel discussion with the contest finalists led by Karolina Klimczak

❌ RETROSPECTIVE of Kennetha Anger's works, part II

❌ CONCERTS of original music compositions inspired by Kenneth Anger's films, part II:
Lutto Lento
Ter
Palmer Eldritch
Portento (Spain)

❌ FESTIVAL CLOSING
Final of experimental shorts contest and handing over the Black Magma reward by jury: Natalia Sielewicz, Wojciech Puś, Maja Chiara Faber

❌ GIG by Bella Ćwir

❌ AFTERPARTY
Admina (Romania), Rusałka, DJ Pleasure Dome

www.lavafestival.pl
www.fb.com/lavaaff
www.instagram.com/lava_festival

Pobierz Going. i miej kalendarz miejski zawsze pod ręką.
więcej