Going. | Konferencja COP24 - MCK

Konferencja COP24

10:00 | Poniedziałek, 3 grudnia 2018
MCK

Inne

Free

Free

W grudniu 2018 r. w Katowicach odbędzie się najważniejsze globalne forum poświęcone światowej polityce klimatycznej: 24. sesja Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COP24) wraz z 14. sesją Spotkania Stron Protokołu z Kioto (CMP 14).

W przypadku pytań dotyczących organizacji COP24 w Międzynarodowym Centrum Kongresowym i Spodku, prosimy o kontakt: COP24venue@mckspodek.pl

If you have any questions regarding International Congess Center and Spodek arena as the official UN COP 24 venues please contact us at: COP24venue@mckspodek.pl

Decyzja o organizacji szczytu klimatycznego COP24 w Polsce w 2018 r. zapadła podczas szczytu klimatycznego COP22 w Marrakeszu.

„Polityka klimatyczna jest dla Polski bardzo ważna. Dobrym przykładem naszego zaangażowania w tym obszarze jest, między innymi, realizacja naszych zobowiązań wynikających z Protokołu z Kioto. Polska zredukowała swoją emisję CO2 o 32 proc. względem wymaganych 6 proc. przy jednoczesnym wzroście gospodarczym” – powiedział minister Jan Szyszko.

- „Dowodem naszego zaangażowania w działania na rzecz ochrony klimatu są także starania polskiego rządu o organizację kolejnego szczytu klimatycznego. To, że powierzono nam ten zaszczyt jest dla Polski wielkim sukcesem”. – dodaje minister Szyszko.

Polska swoją politykę klimatyczną chce kształtować w oparciu o lasy wychwytujące dwutlenek węgla z atmosfery (leśne gospodarstwa węglowe) oraz odnawialne źródła energii, w tym przede wszystkim rozwój geotermii.

- „Podczas konferencji COP24 będziemy chcieli pokazać innym państwom, jak doprowadzić do neutralności emisji, posługując się innowacją oraz techniką wchłaniania CO2 przez glebę i lasy. Jako dowód naszych dokonań Polska chciałaby także zaproponować badania nad ekonomicznymi uwarunkowaniami redukcji dwutlenku węgla poprzez wychwytanie go przez lasy i glebę dla zrównoważonego rozwoju świata. My chcemy wiedzieć; co jest bardziej efektywne, wchłanianie czy redukcja. I to w różnych częściach świata, nie tylko z punktu widzenia temperatur, ale także różnorodności gatunków, zmniejszenia głodu i produkcji żywności” - dodaje minister Jan Szyszko.

Wybór Katowic jako lokalizacji wydarzenia leżał po stronie ONZ i został ogłoszony w dniu 1 czerwca 2017 r. w Tucznie na konferencji prasowej w z udziałem prof. Jana Szyszko, Ministra Środowiska oraz oraz Patricii Espinosy, sekretarz wykonawczej
UNFCCC.

COP24 odbędzie się w dniach 3- 14 grudnia 2018 r. i wezmą w nim udział delegaci z 200 państw, a także reprezentanci nauki, biznesu, organizacji pozarządowych i ekologicznych. Szacunkowa ilość uczestników Konferencji wg UNFCCC (ONZ) wynosi ok. 18 tysięcy osób.

Pobierz Going. i miej miejski kalendarz zawsze pod ręką.
więcej
  polska     cop22     dniu     wraz     konferencji     lesne     katowic     marrakeszupolityka     zobowiazan     obszarze     szczytu     zrownowazonego     poprzez     chce     contact     jana     innowacja     unfccc     ekologicznych     zaangazowania     katowicach     wchlanianie     pokazac     redukcja     odbedzie     srodowiska     klimatyczna     wezma     chcialaby     dotyczacych     chcemy     innym