Going. | Pamięć mniejszości - Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

Jaką rolę odgrywają muzea zajmujące się historiami, kulturami i tradycjami mniejszości? Czy w Polsce istnieje dużo takich miejsc? Jakie są ich doświadczenia? Do kogo kierują swoją ofertę? Czy w planach są kolejne takie muzea? Co o pomyśle ich budowania sądzą przedstawiciele mniejszości i migranci?

Kilkanaście dni przed otwarciem Wystawy Stałej naszego muzeum zapraszamy na dyskusję, podczas której chcemy stworzyć przestrzeń do refleksji nad rolą muzeów zajmujących się mniejszościami i nad pomysłem tworzenia tych instytucji.

W dyskusji wezmą udział:

Luiza Adajewa - dyrektorka Ośrodka Samopomocy Uchodźców Sintar, który zajmuje się pielęgnowaniem czeczeńskiej kultury, języka i tradycji. Na emigracji w Polsce od 2000 roku. Kontynuuje działalność zmarłego przed dwoma laty męża, Issy Adajewa, byłego generalnego dyrektora muzeów Czeczenii, którego pragnieniem było ratowanie ginącej kultury czeczeńskiej.

Andrzej Grzymała-Kazłowski - absolwent Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, cyganolog, podróżnik. Od prawie 20. lat związany z Romami sympatią i osobistymi kontaktami. Jest współautorem rządowego Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce. W l. 2001 ? 2010 pracował w Wydziale Mniejszości Narodowych i Etnicznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji jako główny specjalista do spraw romskiej mniejszości etnicznej. Obecnie jest niezależnym ekspertem, wykładowcą, organizatorem i właścicielem pierwszego prywatnego Muzeum Kultury Romów.

Anna Akbike Sulimowicz - turkolog ? karaimoznawca, wykładowca w Zakładzie Turkologii i Ludów Azji Środkowej Wydziału Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego, tłumacz literatury tureckiej. Od 1998 r. sekretarz Zarządu Związku Karaimów Polskich. Członek kolegium redakcyjnego karaimskiego kwartalnika historyczno-społeczno-kulturalnego ?Awazymyz? i rocznika ?Almanach Karaimski?. Uczestnik finansowanego przez NCN projektu ?Katalog rękopisów karaimskich? (2013). Współautorka (z M. Abkowicz) wystawy ?Karaj jołłary ? Karaimskie drogi. Karaimi w dawnej fotografii? (2010).

Dyskusję poprowadzi dr Antoni Bartosz - dyrektor Muzeum Etnograficznego w Krakowie.

Dyskusja tłumaczona na język angielski.

Pobierz Going. i miej kalendarz miejski zawsze pod ręką.
więcej