Going. | Why So Silent #37 Kraków Eastern Renaissance & Blazej Malinowski - Szpitalna 1

Why So Silent #37 Kraków Eastern Renaissance & Blazej Malinowski

20:00 | Czwartek, 21 czerwca 2018
Szpitalna 1

Koncert

15 zł

15 zł

Zapraszamy serdecznie na 37 odsłonę z Why so Silent? gdzie usłyszymy dwa autorskie Liveacty. Spotkamy się już po raz drugi w klubie Szpitalna 1 gdzie podczas pierwszej odsłony zagrali Olivia, Chino oraz Blazej Malinowski.

Tym razem naszym gościem będzie niezwykle utalentowany artysta Eastern Renaissance, który zagra dla nas swój Liveact.

Wieczór tradycyjnie otworzy kurator projektu: Blazej Malinowski.

„Why so silent?” to cykl pokazów kina niemego z muzyką na żywo. Z każdą odsłoną prezentować Wam będziemy ciekawe, nietuzinkowe filmy, a także artystów, którzy na wzór taperów w niemych kinach zapewniać będą na żywo oprawę muzyczną.

ENG:
We cordially invite you to the 37th edition of "Why So Silent?: where we will hear two author's Live atcs. We will meet for the second time in Szpitalna 1 club where Olivia, Chino and Blazej Malinowski played during the first edition.

This time, our guest will be an extremely talented Eastern Renaissance who will play his Live act for us.

The evening will be traditionally opened by the curator of the project: Blazej Malinowski.

"Why so silent?" Is a series of silent movie shows with live music. With every installment we will present you with interesting, unusual films, as well as artists who, like tappers in silent cinemas, will provide a live musical setting.

Pobierz Going. i miej kalendarz miejski zawsze pod ręką.
więcej