Going. | Madama Butterfly - Plac Defilad

„Madama Butterfly” Giacomo Pucciniego na Placu Defilad

W repertuarze Teatru Studio od wielu lat znajdują się popularne transmisje oper Live in HD z nowojorskiej Metropolitan Opera, jednak pod koniec sezonu warszawska scena zaprasza wydarzenie naprawdę wyjątkowe:

„Madama Butterfly” Giacomo Pucciniego – arcydzieło mistrza opery wystawione zostanie w inscenizowanej wersji koncertowej 15 czerwca 2019 roku o godzinie 21 na Scenie na Placu Defilad.

Aleksandra Kurzak, najsłynniejszy obecnie polski sopran, Roberto Alagna, francuski tenor otwierający sezon 2018/2019 w Metropolitan Opera, oraz Andrzej Dobber, jeden z najbardziej rozchwytywanych barytonów na świecie, wystąpią razem w ponadczasowym arcydziele Giacomo Pucciniego, które już od ponad stu lat króluje w repertuarach teatrów operowych na całym świecie. Towarzyszyć im będą: Monika Ledzion-Porczyńska (Suzuki), Marta Brzezińska (Kate Pinkerton), Karol Kozłowski (Goro), Dionizy Wincenty Płaczkowski (Książę Yamadori) oraz Łukasz Konieczny (Bonzo).

Orkiestrę Sinfonia Varsovia oraz Chór Filharmonii Narodowej przygotowany przez Bartosza Michałowskiego poprowadzi włoski maestro Marcello Mottadelli.

Inscenizowaną wersję koncertową opery wyreżyseruje Natalia Korczakowska, kostiumy zaprojektuje Marek Adamski, za światło odpowiada Aleksandr Prowaliński, a za dźwięk – Marek Suberlak.

„Madama Butterfly” na Placu Defilad to wzruszająca historia miłosna w wykonaniu gwiazdorskiej obsady, uznani realizatorzy, lajfstajlowe wydarzenie operowe w sercu miasta, a przede wszystkim spektakl, w którym Aleksandra Kurzak zaśpiewa tytułową partię po raz pierwszy w Polsce, zaledwie kilkanaście tygodni po swoim debiucie w tej roli na legendarnej neapolitańskiej scenie Teatro di San Carlo.

„Madama Butterfly”
Tragedia japońska w trzech aktach
Muzyka: Giacomo Puccini
Libretto: Luigi Illica i Giuseppe Giacosa
Inscenizowana wersja koncertowa
Czas trwania opery: ok. 180 minut (z przerwą)
Oryginalna włoska wersja językowa z polskimi napisami
15.06.2019, g. 21:00, Plac Defilad, Warszawa

---

"Madama Butterfly" by Giacomo Puccini on Plac Defilad

Since many years the repertoire of the Teatr Studio has included some popular broadcasts of Live operas in HD from the New York Metropolitan Opera, however, at the end of the season, the Warsaw stage invites you to a truly exceptional event:

"Madama Butterfly" by Giacomo Puccini - the masterpiece of the master of opera will be performed in the staged concert version on June 15, 2019 at 21:00 on the Stage at Plac Defilad.

Aleksandra Kurzak, currently the most famous Polish soprano, Roberto Alagna, the French tenor opening the 2018/2019 season at the Metropolitan Opera, and Andrzej Dobber, one of the most sought-after baritones in the world, will perform together in the timeless masterpiece of Giacomo Puccini, which has been dominating for over a century in the repertoires of opera theatres all over the world. They will be accompanied by: Monika Ledzion-Porczyńska (Suzuki), Marta Brzezińska (Kate Pinkerton), Karol Kozłowski (Goro), Dionizy Wincenty Płaczkowski (Prince Yamadori) and Łukasz Konieczny (Bonzo).

The Sinfonia Varsovia Orchestra and the National Philharmonic Choir prepared by Bartosz Michałowski will be led by the Italian maestro Marcello Mottadelli.

The staged version of the opera will be directed by Natalia Korczakowska, the costumes will be designed by Marek Adamski, Aleksander Prowaliński is responsible for the light, and Marek Suberlak for the sound.

"Madama Butterfly" on Plac Defilad is a moving love story performed by an all-star cast, recognized producers, a lifestyle opera event in the heart of the city, and above all, a performance in which Aleksandra Kurzak will sing the title part for the first time in Poland, just a dozen weeks after her debut in this role on the legendary Neapolitan stage of the Teatro di San Carlo.

"Madama Butterfly"
Japanese tragedy in three acts
Music: Giacomo Puccini
Libretto: Luigi Illica and Giuseppe Giacosa
Staged concert version
The duration of the opera: about 180 minutes (with an interval)
Original Italian language version with Polish subtitles
15/06/2019, 9:00 PM, Plac Defilad, Warsaw

Pobierz Going. i miej kalendarz miejski zawsze pod ręką.
więcej