Going. | Bodybuilding, Berlin | Gabriela Jolowicz - Galeria M

Bodybuilding, Berlin | Gabriela Jolowicz

19:00 | Piątek, 15 czerwca 2018
Galeria M

Sztuka

Free

Free

>> for English scroll below <<

Gabriela Jolowicz urodziła się w Niemczech w 1978 roku, ukończyła lipską Akademię Sztuk Wizualnych, a od kilku lat mieszka i pracuje w Berlinie. Zainteresowana rysunkiem i grafiką warsztatową, to właśnie na uczelni w Lipsku (Hochschule für Grafik und Buchkunst) zdecydowała się na drzeworyt.

Inspiracją oraz tematyką jej prac jest zupełnie współczesne życie codzienne. Utrwalone w drzeworytach są historie codzienności artystki, a także jej obserwacje najbliższego otoczenia, sceny z życia Lipska, Berlina i Anglii. Gabriela tworzy drzeworytowe “kadry filmowe”, które dokumentują jej rzeczywistość, sceny te pełne są miejskich zakątków, ulicznych frików i ciem barowych, ale także pokazują zwykłe, domowe życie. Znajdziemy tu obiekty i sprzęty codziennego użytku: książki, gazety, laptopy, smartfony, meble, kosmetyki, budynki i rośliny.

"Zaczyna się od pomysłu. Siadam naprzeciwko świeżej deski i zaczynam myśleć o tym co ostatnio robiłam, w zeszłym tygodniu lub wczoraj, kogo spotkałam, jak wyglądali nieznajomi na ulicy. Z czasem, moje drzeworyty stały się gęstsze, bardziej skomplikowane, dlatego zajmują mi tak dużo czasu. Praca nad dużą grafiką trwa nawet i dwa miesiące."- GJ

Poszczególne elementy czarno-białego obrazu, nawarstwione, pulsujące życiem i stymulujące powstają ze wspomnień, rozmów, przeczytanych książek, ilustracji, internetowego kontentu, prywatnych zdjęć, materiałów znalezionych lub napotkanych przypadkowo, kiedy to wszystko przefiltrowane zostaje przez wyobraźnię autorki.

Drzeworyty Gabrieli były pokazywane na wystawach indywidualnych w Niemczech, Irlandii, Kanadzie i we Włoszech, a także wydane w formie książki artystycznej dla wydawnictwa Lubok. To pierwsza wystawa artystki w Polsce.

Wernisaż wystawy oraz spotkanie z artystką odbędzie się w piątek 15 czerwca o godzinie 19:00.

Galeria M jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 11-18 oraz w soboty 11-15.

Wystawa będzie czynna w dniach 15 - 30 czerwca 2018.

Więcej info: http://galeriam.com/wystawy/bodybuilding-berlin/

>><<

Gabriela Jolowicz was born in Germany in 1978, graduated from the Leipzig Academy of Visual Arts and has been living and working in Berlin for several years now. It was at Leipzig academy (Hochschule für Grafik und Buchkunst) that she decided to go for woodcut, after focusing on drawing and other printing techniques.

Her work is inspired and focused on the contemporary urban life. The stories of the artist's everyday life, as well as her observations of her immediate surroundings, scenes from the life of Leipzig, Berlin and England, are rendered in the woodcuts. Gabriela creates woodcut "film frames" that document her reality, these scenes are full of urban corners, street freaks and night flies, but also show ordinary, home life. Here you will find everyday objects like books, newspapers, laptops, smartphones, furniture, cosmetics, buildings and plants.

It starts with an idea. The small pieces, like in this book, I just sit down at a desk in front of an empty piece of wood and just think about what I’d been doing, last week or yesterday, who I saw, strange people in the street. But now as I get bigger and more detailed, it’s more complicated. Work on a big print can take up months. - GJ

The individual elements of the black-and-white image, stratified, pulsating with life and stimulating, arise from memories, conversations, books, illustrations, internet content, private photographs, materials found or encountered accidentally, when all this is filtered through the imagination of the artist.

Gabriela's woodcuts were shown in solo exhibitions in Germany, Canada and Italy, as well as published in the form of an art book for the Lubok publishing house. This is the artist's first exhibition in Poland.

The opening of the exhibition and meeting with the artist will take place on Friday, June 15th at 7 pm.

Galeria M is open from Monday to Friday 11am -6pm and on Saturdays 11am-3pm.

The exhibition will be open from 15 - 30 June 2018.

More info: http://galeriam.com/en/exhibitions/bodybuilding-berlin/

Pobierz Going. i miej kalendarz miejski zawsze pod ręką.
więcej