Going. | Nietota - MWW Muzeum Współczesne Wrocław

Nietota

Muzeum Współczesne Wrocław
29.06–24.09.2018

Artystki i artyści:
Paweł Baśnik Art, Olaf Brzeski, Łukasz Huculak, Robert Kuśmirowski, Marcin Łuczkowski, Maess, Kamil Moskowczenko, Łukasz Patelczyk, Laura Pawela, Hubert Pokrandt, Alex Urban, Małgorzata Wielek-M

Kurator:
Łukasz Huculak

Wernisaż:
29.06.2018 (piątek), godz. 18.00, 5. piętro

Oprowadzanie kuratorskie:
1.07.2018 (niedziela), godz. 15.00

Wystawa będzie prezentowana w Galeria Miejska bwa w Bydgoszczy 9.11.2018–5.01.2019


▽▽▽ Scroll down for the English version ▽▽▽


Tradycyjna wizualność bardzo często ścierała się z czymś niewyrażalnym, a taką konfrontację przypieczętowała "anarracyjna" sztuka modernistyczna.

"Nietota" – wystawa, w której tytule pobrzmiewa niemowlęce gaworzenie – odwołuje się do ezoterycznego dzieła Tadeusza Micińskiego z 1910 roku, "Księgi tajemnej Tatr". Słowo użyte przez autora to potoczna nazwa lepidodendronów, spokrewnionych z paprotnikami botanicznych reliktów sprzed 300 milionów lat. Ludowy przesąd, rozpowszechniony zwłaszcza na terenie Karpat, przypisywał im działanie magiczne. Przewrotna nazwa oznaczać miała "nie tą", czyli Tą, której imienia wymawiać nie należy.

Trudno jednoznacznie orzec, jakie były motywacje Micińskiego, kiedy sięgał po tradycję guseł w swojej wizyjnej powieści. Znając osobowość autora, literacko sportretowanego na stronach jednej z powieści Stanisława Ignacego Witkiewicza, trudno podejrzewać go o fascynacje wyłącznie etnograficzne. Sam tytuł jest bowiem znaczącym neologizmem nawiązującym do stanu "bez-sensu" czy "niemoty". W praktyce nienazywania znajduje odbicie silna wiara w magię sympatyczną, a pośrednio – nadprzyrodzoną moc reprezentacji.

Jak twierdził Edgar Morin – francuski filozof i socjolog – pierwotnie technika, magia, religia i sztuka nie dawały się odróżnić. Wystawa, odnosząc się do relacji sztuki i niewyrażalnego, związków praktyk artystycznych z magicznymi, podnosi zarazem problem prześladowań osób aspołecznych, pośrednio także estetyzacji przemocy, obecnej w nierzadko teatralnej oprawie procesów o czarownictwo.

Wiara w istnienie wiedzy sekretnej i niewidzialnych mocy ma się dobrze, niezależnie od technicznego zaawansowania danej cywilizacji. Poprzez modelowanie i reprezentację rzeczywistości, transmutację materii i mistycyzm abstrakcji, performatywność gestu, a także sploty mimesis i hermetycznej symboliki, praktyka artystyczna penetruje wiele sfer ludzkiej duchowości.

Wystawa obejmie realizacje malarskie, wideo, obiekty i instalacje odwołujące się do wizualnych aspektów praktyk hermetycznych i mistycznych.

_______________________________

Nietota (The What-is-Not)

Wrocław Contemporary Museum
29.06–24.09.2018

Artists:
Paweł Baśnik Art, Olaf Brzeski, Łukasz Huculak, Robert Kuśmirowski, Marcin Łuczkowski, Maess, Kamil Moskowczenko, Łukasz Patelczyk, Laura Pawela, Hubert Pokrandt, Alex Urban, Małgorzata Wielek-M

Curator:
Łukasz Huculak

Vernissage:
29.06.2018 (Friday), 6.00 PM, 5th floor

Curatorial tour:
1.07.2018 (Sunday), 3.00 PM

The exhibition will be toured to the Municipal Gallery bwa in Bydgoszcz Galeria Miejska bwa w Bydgoszczy 9.11.2018–5.01.2019


The tradition of the visual has often overlapped with the inexpressible, and the confrontation was sealed by the "anarrative" modernist art.

The title of the exhibition, which in Polish triggers association with dumbness or infant babble, refers to Tadeusz Miciński’s esoteric work from 1910 – "Nietota. The Mystic Book of the Tatra Mountains." The author used a word which commonly described lepidodendrons, an extinct genus of tree-like plants from 300 million years ago. As folk superstition had it, especially in the Carpathian Mountains, they possessed magical powers.

However, it is difficult to explain Miciński’s motivations when using the tradition of witchcraft in his visionary novel. Given the author’s personality, whose literary rendition can be found in one of the novels by Stanisław Ignacy Witkiewicz, he was not driven solely by ethnographic fascinations. The use of the neologism in the title of the book referred to a state of "non-sense" and infirmity, and to the habit of not using proper names, which is reflected in the strong belief in sympathetic magic, and indirectly – in the supernatural power of representation.

As the French philosopher and sociologist Edgar Morin claimed, in the old days there was no distinction between technology, magic, religion and art. While drawing on the relationship between art and the inexpressible, and the connections between artistic and magical practices, the exhibition simultaneously raises the problem of the persecution of antisocial individuals, and indirectly – the aestheticisation of violence, which is present in the theatre-like setting of witch trials.

The belief in the existence of secret knowledge and invisible powers is still widespread, irrespective of the technological advancement of civilisation. By modelling and representing reality, transmuting matter, the mystic aspect of the abstract, the performative character of gesture and the intertwining of mimesis and hermetic symbolism, the artistic practice penetrates many spheres of human spirituality.

The exhibition will feature paintings, videos, objects and installations referring to the visual aspect of hermetic and mystical practices.

Pobierz Going. i miej kalendarz miejski zawsze pod ręką.
więcej