Going. | TECHNO TECHYES #25 w/ Radeon [CO] - Szpitalna 1

TECHNO TECHYES #25 w/ Radeon [CO]

22:00 | Piątek, 13 lipca 2018
Szpitalna 1

Impreza

10/15 zł

10/15 zł

| for English press „see more” ↓ |


Tatarak, gorący piasek, jezioro, lody… Tak wygląda lato?
Ewidentnie nie u nas. My wolimy ostre techno i mocny drum’n’bass,
Czarcie twarze lalek oraz nasz symbol - krzyż TECHNO TECHYES.
Herosem dwudziestej piątej edycji będzie
Nasz przyjaciel z Kolumbii - Radeon, producent i DJ,
Od początku właściciel labelu Sheitanisme.

Techno scenę wspomogą bdlk z Candyflip, HiTrash i Martin Sharp.
Energia bynajmniej nie słoneczna, lekka i plażowa, lecz
Ciężka i czarna, popłynie również ze sceny
Hard dnb, której gośćmi są Citro, CO, KTM oraz TRMTK.
Yak hipnotyczny dźwięk, to i obraz. Od Agi Szuścik.
Egzamin z mroku odbędzie się 13 lipca, oczywiście w klubie
Szpitalna 1. Wpisowe wynosi 10/15 złotych. Dark summertime!


SCENA TECHNO TECHYES

Radeon Live [Sheitanisme] (KOLUMBIA)
https://soundcloud.com/radeontechno

bdlk [Candyflip]
https://soundcloud.com/bdlk-303

HiTrash [DJland || Szpitalna 1 || TECHNO TECHYES]
https://soundcloud.com/hitrash
https://www.mixcloud.com/HiTrash

Martin Sharp [Szpitalna 1 || TECHNO TECHYES]
https://www.mixcloud.com/TrashBoy


+ wideosety Aga Szuścik [DJland || TECHNO TECHYES]


SCENA HARD DNB

Citro [Adapted Records]
https://soundcloud.com/citro

CO - Music & Alternative Art [Noise Buккaкe || NuGen Crew || Personality Disorder]
https://soundcloud.com/conugen

K.T.M [NuGen Crew || New Moon]
https://soundcloud.com/kakathemona

TRMTK [God Bless DnB]
https://www.mixcloud.com/TRMTK


Wjazd:
15 PLN do 23.00
20 PLN po 23.00


Poster&info: Aga Szuścik
Full: https://imgur.com/JpLh1uj

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

| ENG |

Sweet flag, hot sand, lake, ice cream ... Does summer look like?
Evidently not with us. We prefer sharp techno and hard drum'n'bass,
Devil faces of the dolls and our new symbol - TECHNO TECHYES cross.
Hero of twenty-fiftth edition will be
Our friend from Colombia - Radeon, producer and DJ,
From the beginning, the owner of the Sheitanisme label.

The techno scene will be supported by BDLK from Candyflip, HiTrash and Martin Sharp.
Energy is by no means sunny, light and beach, but
Heavy and black, it will also flow from the stage
Hard dnb, whose guests are Citro, CO, KTM and TRMTK.
Hypnotic sound, so and the picture must be. From Aga Szuścik.
The exam in the dark will take place on July 13, of course in the club
Szpitalna 1. The entry fee is 10/15 PLN. Dark summertime!

Entry: 15/20 PLN
Place: Szpitalna 1
Music: Techno & hard drum'n'bass (line-up above)
Start: 22.00

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

TECHNO TECHYES #25 patronują:
Szpitalna 1
Elektroniczny Kraków
Break.FM
Drum And Bass Kraków
Going.
KULTURAtka
OFF Radio Kraków
muno.pl
Pitu Pitu Kraków

Pobierz Going. i miej kalendarz miejski zawsze pod ręką.
więcej