Going. | Dziady - Noc Druga - Teatr Wierszalin

Przeczytać Mickiewicza – to jedno. Zrozumieć Mickiewicza – to drugie. Ale usłyszeć Mickiewicza, to coś jeszcze zupełnie innego.

Pobierz Going. i miej kalendarz miejski zawsze pod ręką.
więcej