Going. | Art Postal - Galeria ENGRAM

Wystawa Art Postal to projekt, który zrodził się z korespondencji dwóch artystów: Jean-Marca Dublé (Francja) i Michała Justyckiego (Polski). Panowie przez wiele miesięcy komunikowali się ze sobą za pomocą obrazu przesyłanego pocztą: rysunków, malunków i kolaży nanoszonych na koperty, stronę z czytanej właśnie powieści, czy gazety.

Płodne rysunki i koncepcje projektowe znajdują się na wielu stronach jego pamiętników artystycznych, zeszytów i almanachów Jeana-Marca Duble. Śledzą się nawzajem, od jednej strony do drugiej, niczym rodzaj kroniki, dziennik z życia artysty, który obserwuje, patrzy na życie - swoje oraz tych, których spotyka, życie świata, wiadomości i obrazy. Robi to z dystansem, rezygnując i komentując absurd, tworząc wesołość i komedię z wydarzeń, historii, akcentując proste pociągnięcia piórem i ołówkiem, komentując idiotyzm i próżność życia. W swoich rysunkach Jean-Marc demonstruje też surrealizm i silne kontemplacyjne obrazy, które są w całkowitej harmonii z perswazyjnością współczesnego designu.

Autorzy: Jean-Marc Dublé i Michał Justycki.

Michał Justycki jest absolwentem Instytutu Dekoracji Akademii Sztuk Pięknych w Petersburgu, skąd pochodzi. Po uzyskaniu dyplomu przyjechał do Polski. Niesłyszący artysta - malarz. Instruktor malarstwa RCK. Prezes Polskiego Związku Głuchych - koło terenowe w Raciborzu. Członek Polskiego Związku Głuchych w Katowicach oraz Stowarzyszenia Artystów Niesłyszących "Leonardo da Vinci" w Rzymie. Pomysłodawca i organizator malarskich wystaw osób niesłyszących "Tworzę więc Jestem", Śląskiego Pleneru Malarstwa Głuchych, Ogólnopolskiego Pleneru Malarskiego dla Osób Niesłyszących "Tworzę więc Jestem" w Raciborzu, konkursu fotografii dla niesłyszących, indywidualnych wystaw innych artystów. Od lat, poza działalnością kulturalną zarówno w środowisku osób niesłyszących i słyszących, uczestniczy w wielu plenerach i wystawach na terenie kraju i poza jego granicami. Zapraszany jest do najrozmaitszych przedsięwzięć artystycznych jako juror, kurator, komisarz, specjalista, wykładowca.

Wernisaż: 21.06.2018, godz. 18.00.
Czas trwania wystawy: 22.06 – 26.08.2018.
Kurator: Katarzyna Łata.

Pobierz Going. i miej kalendarz miejski zawsze pod ręką.
więcej