Going. | Art Postal - Galeria ENGRAM

Wystawa Art Postal to projekt, który zrodził się z korespondencji dwóch artystów: Jean-Marca Dublé (Francja) i Michała Justyckiego (Polski). Panowie przez wiele miesięcy komunikowali się ze sobą za pomocą obrazu przesyłanego pocztą: rysunków, malunków i kolaży nanoszonych na koperty, stronę z czytanej właśnie powieści, czy gazety.

Płodne rysunki i koncepcje projektowe znajdują się na wielu stronach jego pamiętników artystycznych, zeszytów i almanachów Jeana-Marca Duble. Śledzą się nawzajem, od jednej strony do drugiej, niczym rodzaj kroniki, dziennik z życia artysty, który obserwuje, patrzy na życie - swoje oraz tych, których spotyka, życie świata, wiadomości i obrazy. Robi to z dystansem, rezygnując i komentując absurd, tworząc wesołość i komedię z wydarzeń, historii, akcentując proste pociągnięcia piórem i ołówkiem, komentując idiotyzm i próżność życia. W swoich rysunkach Jean-Marc demonstruje też surrealizm i silne kontemplacyjne obrazy, które są w całkowitej harmonii z perswazyjnością współczesnego designu.

Autorzy: Jean-Marc Dublé i Michał Justycki.

Michał Justycki jest absolwentem Instytutu Dekoracji Akademii Sztuk Pięknych w Petersburgu, skąd pochodzi. Po uzyskaniu dyplomu przyjechał do Polski. Niesłyszący artysta - malarz. Instruktor malarstwa RCK. Prezes Polskiego Związku Głuchych - koło terenowe w Raciborzu. Członek Polskiego Związku Głuchych w Katowicach oraz Stowarzyszenia Artystów Niesłyszących "Leonardo da Vinci" w Rzymie. Pomysłodawca i organizator malarskich wystaw osób niesłyszących "Tworzę więc Jestem", Śląskiego Pleneru Malarstwa Głuchych, Ogólnopolskiego Pleneru Malarskiego dla Osób Niesłyszących "Tworzę więc Jestem" w Raciborzu, konkursu fotografii dla niesłyszących, indywidualnych wystaw innych artystów. Od lat, poza działalnością kulturalną zarówno w środowisku osób niesłyszących i słyszących, uczestniczy w wielu plenerach i wystawach na terenie kraju i poza jego granicami. Zapraszany jest do najrozmaitszych przedsięwzięć artystycznych jako juror, kurator, komisarz, specjalista, wykładowca.

Wernisaż: 21.06.2018, godz. 18.00.
Czas trwania wystawy: 22.06 – 26.08.2018.
Kurator: Katarzyna Łata.

Pobierz Going. i miej miejski kalendarz zawsze pod ręką.
więcej
  oraz     przedsiewziec     perswazyjnoscia     tych     uzyskaniu     katowicach     specjalista     gazety     terenowe     czytanej     zycia     pieknych     poza     jednej     juror     artysty     wiec     dziennik     petersburgu     raciborzu     trwania     przesylanego     nieslyszacy     calkowitej     jego     komedie     jest     wystaw     rysunki     pomyslodawca     dzialalnoscia     lata