Going. | Wolność czy zniewolenie? - państwomiasto

W jaki sposób Polacy w 2014 korzystają z podstawowych wolności i praw obywatelskich? Czy czujemy się wolnymi ludźmi? Czy wyzwaniem do działania jest podejmowanie przedsięwzięć lokalnych, czy ogólnopolskich? Co sprawia, że udaje się działać na rzecz dobra wspólnego?

W ciągu całego 2014 roku odbyło się wiele wydarzeń związanych z 25. rocznicą odzyskania wolności w naszym kraju. Chcieliśmy zaktywizować obywateli i zachęcić jak największą liczbę instytucji, samorządów, placówek edukacyjnych oraz grup nieformalnych do zorganizowania własnych wydarzeń upamiętniających przemiany w Polsce. Otwarte zaproszenie do współpracy spotykało się z bardzo różną reakcją odbiorców i działaczy "w terenie". Często rozmach lokalnych przedsięwzięć i zaangażowanie organizatorów przechodziły nasze oczekiwania. Bywało jednak i tak, że nasze pomysły spotykały się z obojętnością a czasem wręcz niechęcią.

W debacie udział wezmą:
Jadwiga Czartoryska, prof. Ireneusz Krzemiński, Dorota Warakomska, Piotr Wójcik, Kuba Wygnański.

Debatę poprzedzi Finisaż wystawy Polskie Wolności autorstwa Piotra Wójcika i Justyny Pobiedzińskiej. Od godz. 17:00 wystawę można zobaczyć przed lokalem państwomiasto.

Po dyskusji zapraszamy na lampkę wina i dyskusję w kuluarach.

***
JADWIGA CZARTORYSKA Prezes Fundacji Orange jest absolwentką socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła również Wydział Nauk Społecznych paryskiej Sorbony. Po roku 1991, już w Polsce organizowała biuro Francusko ? Polskiej Izby Handlowej, a następnie Centrum Inwestycji Francuskich w Polsce. W latach 2000?2006 była dyrektorem Instytutu Polskiego w Paryżu. Od roku 2006 związana z Grupą France Telecom. Od kwietnia 2008 Prezes Zarządu Fundacji Orange.

PROF. IRENEUSZ KRZEMIŃSKI W 2013 otrzymał tytuł profesora nauk humanistycznych. Od 1972 związany zawodowo z Instytutem Socjologii UW.
Członek zarządu polskiego PEN Clubu. Był związany ze środowiskiem liberałów gdańskich. Na początku lat 90. należał do Kongresu Liberalno-Demokratycznego.

Zajmuje się tematyką antysemityzmu we współczesnej Polsce, w Instytucie Socjologii UW kierował projektem poświęconym sytuacji mniejszości seksualnych w Polsce w świetle badań empirycznych. W 2002 został członkiem Rady Konsultacyjnej Centrum Monitoringu Wolności Prasy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Wyróżniony m.in. Nagrodą im. Jana Strzeleckiego przyznawaną przez polski PEN Club (1993).

DOROTA WARAKOMSKA - przewodnicząca zarządu Stowarzyszenia i rzeczniczka prasowa Kongresu Kobiet. Dziennikarka i publicystka, prezenterka, autorka reportaży i programów telewizyjnych, artykułów, doradczyni i konsultantka medialna, wykładowczyni, autorka książek, m.in.: Droga 66 czy Ostatnia wyspa komunizmu. Jan Paweł II na Kubie. Za pracę dziennikarską odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi.

PIOTR WÓJCIK studiował historię Kościoła. Przed 1989 kolporter wydawnictw podziemnych, drukarz wydawnictwa Krąg, fotograf podziemnego tygodnika Przegląd Wiadomości Agencyjnych. Po 1989 fotoreporter ?Gazety Wyborczej?, a od 2001 do 2011 szef jej działu fotograficznego. Obecnie fotograf niezależny. Od 20 lat dokumentuje życie europejskich Romów. Autor i redaktor albumów, kurator wystaw oraz inicjator działań artystycznych dotyczących dokumentu fotograficznego. Wykładowca fotoreportażu w łódzkiej Szkole Filmowej. Prezes fundacji Picture Doc.

KUBA WYGNAŃSKI: Socjolog, działacz organizacji pozarządowych. W latach 80-tych działacz ?Solidarności? i Komitetów Obywatelskich. Uczestnik obrad Okrągłego Stołu. Współtwórca m.in. Stowarzyszenia na rzecz Forum Inicjatyw Pozarządowych oraz Banku Danych o Organizacjach Pozarządowych Klon/Jawor. Członek Rady Działalności Pożytku Publicznego pierwszej, trzeciej i czwartej (obecnej) kadencji. Laureat Nagrody im. Andrzeja Bączkowskiego (1999) oraz Totus Tous (2004).

Wystawa ?Polskie Wolności? autorstwa Piotra Wójcika i Justyny Pobiedzińskiej to galeria czarno-białych fotograficznych portretów mieszkańców Polski: z różnych środowisk, zawodów, o różnej pozycji społecznej i materialnej. Każda fotografia jest opatrzona krótką biografią przedstawionej osoby oraz jej wypowiedzią na temat wolności, którą można traktować jako życiowe credo albo refleksję, a także wspomnienie wydarzeń 1989 roku.

Od czerwca do września wystawa została zaprezentowana w 25 miejscowościach w całym kraju m.in. na festiwalach: Woodstock, Malta, Jarocin, Oświęcim Life Festival, Magic Malbork.

Pobierz Going. i miej kalendarz miejski zawsze pod ręką.
więcej