Going. | Spotkanie z Pawłem Kwiekiem - Muzeum Sztuki Nowoczesnej

Spotkanie będzie poświęcone książce ?Paweł Kwiek. 1,2,3... ćwiczenia operatorskie. Fotografia, film, video? stanowiącej próbę rewizji i reinterpretacji twórczości Pawła Kwieka. Publikacja skoncentrowana jest na pracach powstałych w latach 70.

Paweł Kwiek - artysta sztuk wizualnych, współzałożyciel Warsztatu Formy Filmowej. Urodził się w 1951 roku w Warszawie.

Studiował w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi, gdzie następnie wykładał w latach 1978-1981. Jest członkiem Stowarzyszenia Artystów Sztuk Innych (SASI). Mieszka i pracuje w Warszawie.

Twórczość Pawła Kwieka wyraźnie dzieli się na dwa etapy. Pierwszy to jego działalność w łonie neoawangardy lat siedemdziesiątych, drugi to uduchowienie, od czasów gdy w latach osiemdziesiątych związał się z ruchem wystaw przykościelnych.

Pobierz Going. i miej kalendarz miejski zawsze pod ręką.
więcej