Going. | Wiśniowy sad - Teatr Studio

Ostatnia ze sztuk Czechowa to pejzaż rosyjskiej inteligencji na przełomie XIX i XX wieku. Raniewska wraca z Paryża, aby rozliczyć się z długami własnymi i swojego brata, ale także z przeszłością, przed którą od wielu lat próbuje uciec.

?Wypełniająca scenę pstrokata zdeklasowana tłuszcza, bez przerwy przeżuwająca, śpiewająca chórem o ?Lubie ?płowym warkoczu?, stukająca się co chwilę kieliszkami, pijąca i krzycząca ?hura?, niezbyt przypomina wymierające rosyjskie ziemiaństwo. Prędzej są to dalecy potomkowie chłopów pańszczyźnianych majątku Gajewych-Raniewskich, znajdujący się obecnie w stanie daleko posuniętego zezwierzęcenia. Kolada maluje to zezwierzęcenie bezkompromisową grubą kreską. (?) Socjalna diagnoza rzeczywistości, jaką stawia Nikołaj Kolada jest bezlitosna: totalna degradacja i zezwierzęcenie. (?) Ale kiedy tekst Czechowa dojdzie do epizodu sprzedaży sadu, na scenie wydarzy się wskrzeszenie formy, do tego w kolektywnej skali. Postaci jakby spontanicznie, pod wpływem wyczuwalnego w powietrzu napięcia, połączą się w półokrąg i będą wygłaszać dialogi z Czechowa: cicho, wyważenie, z głębią i powagą właściwą sakralnym tekstom. Jakby oczyszczeni, w czwartym akcie do widza wychodzą niby te same komiczne i budzące obrzydzenie żule ? ale jednak nie tacy sami: nabierają właściwego dla Czechowa kształtu i skali. Zupełnie nieprawdopodobne zjawisko ? zdaje się zresztą, że dla Nikołaja Kolady rzeczy niemożliwe nie istnieją?.

?Żule w sadzie?
Andriej Pronin

REŻYSERIA
Nikołaj Kolada

WYSTĘPUJĄ
Wasilina Makowcewa
Alisa Krawcowa
Irina Plesniajewa / Irina Jermolowa
Siergiej Fiodorow / Aleksandr Kuczik
Oleg Jagodin
Anton Makuszyn
Siergiej Kolesow
Tamara Zimina / Swietłana Kolesowa
Konstantin Itunin / Maksim Tarasow
Wiera Cwitkis
Aleksandr Zamurajew
Anton Butanow / Jewgienij Czistiakow
Maksim Czoczijan
Taras Poddubnyj / Igor Aleszkin / Julia Biespałowa

CZAS TRWANIA 160 minut [jedna przerwa]

Spektakl grany w języku rosyjskim z polskimi napisami.

Pobierz Going. i miej kalendarz miejski zawsze pod ręką.
więcej