Going. | Sześć obliczy nowoczesności - Muzeum Powstania Warszawskiego

Forma podąża za funkcją. To proste sformułowanie było dla kilku generacji architektów niczym credo, przyświecające projektowaniu architektury. XX lecie międzywojenne, okres budowy nowego państwa zbiegł się w czasie z upowszechnieniem modernizmu, którego sześć oblicz pod postacią sześciu typów budownictwa, przedstawimy w nowym cyklu wykładów przygotowanych przez Grzegorza Mikę dla Muzeum Powstania Warszawskiego.

Temat 3 ? Biurowce cywilne/użyteczność publiczna

W czasach zaborów Warszawa była de facto prowincjonalnym miastem garnizonowym,świadomie rusyfikowanym i pozbawianym symboli dawnej państwowości . Po 1918 zrodził się problem znalezienia kwater dla administracji formowanego państwa oraz nowych instytucji o zasięgu krajowym, takich jak banki, izby czy koleje państwowe. Z biegiem lat w Warszawie powstało wiele obiektów reprezentujących rozwój architektury modernistycznej, jednakże zwieńczeniem formacji miasta jako stolicy silnego Państwa miała stać się dzielnica rządowa im. Piłsudskiego , inspirowana totalistycznymi wizjami państw Europejskich.

Pobierz Going. i miej kalendarz miejski zawsze pod ręką.
więcej