Going. | Głos - Centrum Sztuki Współczesnej

GŁOS / VOICE to interdyscyplinarny projekt artystyczny poświęcony fenomenowi ludzkiego głosu, będącego podstawowym narzędziem komunikacji i ekspresji, artykulacji treści oraz wyrażania emocji. Ideą projektu jest wsłuchanie się w głosy, które na różne sposoby zabierają artyści, ale również stworzenie warunków sprzyjających odnalezieniu przez odbiorcę własnego głosu, odkryciu jego cielesnej natury, politycznej siły, formy, możliwości i znaczenia. Celem wystawy i towarzyszących jej wydarzeń jest zaproponowanie zbioru doświadczeń sprzyjających refleksji nad rozległością określonej przez głos przestrzeni, rozciągającej się od artykulacji dyskursu do nieartykułowanego krzyku.

Wystawa
Wystawa zbudowana jest z filmów wideo oraz instalacji dźwiękowych stworzonych przez artystów wizualnych oraz twórców działających na pograniczu kina, sztuki i muzyki. W przedstawionych pracach głos jest głównym tematem, podstawowym medium przekazu lub istotnym środkiem ekspresji. Wystawa pomyślana jest jako dźwiękowo-wizualne doświadczenie, narracja rozgrywająca się w przestrzeni, przez którą prowadzą widza różne głosy.

Białoszewski do słuchu
Poezja osiąga swoje pełne bycie, gdy jest mówiona na głos ? twierdził Miron Białoszewski, a wzorem poetyckiej skuteczności i żywotności była dla niego poezja oralna, meliczna, przekazywana z ust do ust. W ramach wystawy GŁOS zaprezentowana zostanie galeryjna wersja projektu Białoszewski do słuchu, poświęconego archiwalnym nagraniom poety oraz ich współczesnym interpretacjom i przetworzeniom. Goście wystawy będą mogli usłyszeć słuchowiska zrealizowane na podstawie nagrań pozostawionych przez autora Chamowa, poznać autorskie wykonania wierszy poety, a także współtworzyć wystawę poprzez nagranie własnych wykonań tekstów Mirona Białoszewskiego.

Chór Zamku Ujazdowskiego
W ramach projektu GŁOS w Zamku Ujazdowskim powstaje chór złożony z pracowników CSW ? przedstawicieli różnych zawodów i specjalizacji, od techników i stolarzy, przez pracowników administracji, po historyków sztuki i edukatorów. Celem chóru będzie wyartykułowanie ?głosu instytucji? rozumianej jako wspólnota tworzących ją ludzi, zarówno tych, którzy funkcjonują w przestrzeni publicznej (na przykład kuratorzy), jak i tych, którzy na co dzień działają w cieniu, pozostając niewidzialni i niesłyszalni dla widzów uczestniczących w programach Centrum.

Program filmowy
Częścią projektu GŁOS jest program filmowy ? cykl projekcji połączonych z wykładami, panelami, rozmowami z filmoznawcami, filozofami oraz psychoanalitykami. Zaprezentujemy, jak kino, ze swojej natury antropocentryczne, podejmuje problem ludzkiego głosu zarówno jako temat, jak i jeden z podstawowych składników samego medium. W programie wydarzeń towarzyszących zaplanowano spotkania w formule artists? talk z wybranymi uczestnikami projektu (m.in. Wojciech Bąkowski, Karolina Freino, Mikhail Karikis, Erik Bünger) oraz wykłady na temat fizjologii, kulturowych uwarunkowań ludzkiego głosu oraz sztuki retorycznej.

Artyści, których prace prezentowane są na wystawie:
Anna Baumgart, Wojciech Bąkowski, Miron Białoszewski,
Wojciech Bruszewski, Erik Bünger, Grzegorz Drozd i Alicja Łukasiak (ZOR), Omer Fast, Karolina Freino, Diamanda Galas, Piotr Grabowski, Susan Hiller, Mikhail Karikis, Ragnar Kjartansson, Gil Kuno, Jacek Markiewicz, Uriel Orlow, Laura Pawela, Józef Robakowski, Weronika Szczawińska, Patryk Zakrocki.

Projekt realizowany przy wsparciu British Council

Galeria 2
26 września 2014 ? 4 stycznia 2015

Zespół kuratorski:
Kurator projektu: Stach Szabłowski, współpraca kuratorska: Zuzanna Rutkowska
Projekt Białoszewski do słuchu: Maciej Byliniak
Program filmowy: Michał Matuszewski, Grzegorz Kurek
Chór Zamku Ujazdowskiego: Sean Palmer, Marcin Steczkowski
Oprawa graficzna: Monika Zawadzki

Pobierz Going. i miej kalendarz miejski zawsze pod ręką.
więcej