Going. | FJF 2018 Adam Strug | Scena Główna - Filharmonia Łódzka

FJF 2018 Adam Strug | Scena Główna

19:00 | Sobota, 10 listopada 2018
Filharmonia Łódzka

Koncert

45/55zł

45/55zł

ADAM STRUG - śpiewak i instrumentalista, etnomuzykolog, poeta, autor piosenek, kompozytor muzyki teatralnej i filmowej, scenarzysta filmów dokumentalnych. Lider muzycznej kompanii wykonującej jego autorskie piosenki oraz pomysłodawca zespołu śpiewaczego „Monodia Polska”, praktykującego polskie pieśni przekazywane w tradycji ustnej. Płyta „Leśny Bożek” jest czwartą, autorską płytą Adama Struga. Piosenki na niej zawarte mówią o antynomiach ludzkiego losu: miłości, śmierci, nadziei i rozczarowaniu. W warstwie literackiej, obok tekstów Struga, odnajdujemy wiersze Leśmiana, Staa, Asnyka i poety ludowego Jana Pocka. W warstwie muzycznej - w całości skomponowanej przez autora - dają znać o sobie fascynacje polską muzyką tradycyjną i melodyką Bliskiego Wschodu. Cechami tej płyty są liryka i minimalizm. Autor częstokroć deklaruje, że jego utwory służyć mają wspólnemu śpiewaniu wierszy poetów polskich i obcych.

Pobierz Going. i miej miejski kalendarz zawsze pod ręką.
więcej
  bliskiego     znac     teatralnej     wykonujacej     autorska     tradycyjna     plyta     struga     spiewaczego     losu     ludowego     odnajdujemy     asnyka     adam     niej     czwarta     obcych     maja     deklaruje     spiewaniu     kompanii     praktykujacego     oraz     pomyslodawca     piosenek     lesmiana     czestokroc     instrumentalista     poety     daja     literackiej     plyty