Going. | Marksizm i sztuka - Muzeum Sztuki Nowoczesnej

Kolejnym spotkaniem w tegorocznej odsłonie cyklu ?Marksizm i sztuka? będzie wykład profesora Andrzeja Ledera.

Zajęcia będą poświęcone najciekawszym momentom związku psychoanalizy i marksizmu. Zaczną się od wyłonienia paradygmatu podejrzeń, przez tezy Szkoły Frankfurckiej, ujawniając ich zależność od I topiki Freuda. Odnotujemy kryzys założeń frankfurtczyków w myśli Waltera Benjamina. Następnie przejdziemy do strukturalistycznego przeformułowania marksizmu i psychoanalizy we Francji i zależności tego przeformułowania od II topiki Freuda. Wreszcie, przyjrzymy się poststrukturalistycznej ?kontestacji? założeń paradygmatu podejrzeń. W ten sposób podejmiemy podróż przez jeden z najważniejszych wątków myśli XX wieku.

W tym roku cykl ?Marksizm i sztuka? organizowany przez Muzeum Sztuki Nowoczesnej i Instytut Historii Sztuki UW rozpoczął się wykładem prof. Karola Modzelewskiego ?Historyk wobec marksizmu: doświadczenie europejskie, doświadczenie polskie, doświadczenie osobiste?.

Cykl skierowany jest do szerokiej publiczności (wykłady) oraz do studentów historii sztuki I i II roku studiów magisterskich (seminaria).

Seria spotkań to propozycja spojrzenia na marksizm jako metodologię nauki, teorii społecznej, myśli o sztuce i sztuki samej. Pytać będziemy, co jeszcze jest w tej metodzie inspirującego, a co już umarło śmiercią naturalną.

Zajęcia odbywać się będą w audytorium Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie oraz na Uniwersytecie Warszawskim.

Kuratorki: Dorota Jarecka, Luiza Nader

Pobierz Going. i miej kalendarz miejski zawsze pod ręką.
więcej