Going. | Mario Paniego: Wyobraź sobie miasto bez reklam - Łokietka 5 - Infopunkt Nadodrze

Mario Paniego: Wyobraź sobie miasto bez reklam

09:00 | Środa, 21 listopada 2018

Łokietka 5 - Infopunkt Nadodrze

Sztuka

Free

Free

[scroll down for English]

15.11.2018, godz. 19:00 | Łokietka 5 - Infopunkt Nadodrze | prezentacja i spotkanie wokół projektu „Wyobraź sobie miasto bez reklam” Mario Paniego

18.11.2018, godz. 13:00 | zbiórka: Łokietka 5 - Infopunkt Nadodrze | art spacer z Mario Paniego po Nadodrzu

16-30.11.2018, godz. 9:00-17:00 | Łokietka 5 - Infopunkt Nadodrze | prezentacja dostępna dla publiczności

Organizator: Strefa Kultury Wrocław w ramach AIR Wro
Partnerzy: Etxepare Basque Institute, Łokietka 5 - Infopunkt Nadodrze

/

Wyobraź sobie miasto bez reklam.

Imagine a city without adverts.

Iragarkirik gabeko hiria imajinatu.

/

Mario Paniego jest artystą konceptualnym i wizualnym. Sztuka to dla niego wymówka i sposób na życie, a także odkrywanie świata i samego siebie. Lubi się uczyć przy okazji pracy nad każdym kolejnym projektem, jednocześnie korzystając z różnych mediów i dbając o charakter danej realizacji. Jest absolwentem sztuk pięknych na Uniwersytecie Anglii Zachodniej. Studia doktoranckie ukończył natomiast na Uniwersytecie Kraju Basków. Posiada także tytuł magistra w zakresie „Design Management” (Uniwersytet Kraju Basków) oraz „Culture Management” (Uniwersytet Alcalá de Henares). Swoje prace prezentował w Argentynie, Chile, Chorwacji, Niemczech, Czechach, Korei Południowej i Hiszpanii. Równocześnie pracował na uniwersytecie i realizował liczne projekty.

We Wrocławiu, podczas rezydencji na przestrzeni od października do listopada tego roku, Paniego bada temat reklamy w przestrzeni publicznej miasta, analizując zarówno dobre, jak i złe praktyki oraz polityki miejskie, a także porównując je z tymi znanymi z rodzinnego Bilbao. Realizując interwencje w przestrzeni Wrocławia, stara się zwiększyć świadomość na temat tzw. „szumu wizualnego”, który na co dzień towarzyszy nam we współczesnych ośrodkach miejskich. Ten „hałas” czy „wizualne zanieczyszczenie”, jak twierdzi Paniego, rozprasza nas i zajmuje zbyt wiele miejsca na ulicach i w naszych życiach. Ulice zawłaszczane są w coraz większym stopniu przez reklamy, firmy i konsumeryzm, a w coraz mniejszym należą do ludzi oraz ich relacji, natury i architektury.

Gdzie będziecie mogli zobaczyć realizacje Paniego?

Wrocław, ul. Krupnicza/Podwale
Wrocław, pl. Legionów
Wrocław, ul. Dworcowa

Bliżej będzie można przyjrzeć się pracy Paniego 15 listopada o godz. 19:00 w Łokietka 5 - Infopunkt Nadodrze. Spotkanie, do udziału w którym zaproszeni zostaną przedstawiciele lokalnych organizacji, służyć ma jednak nie tylko prezentacji projektu artysty, ale też rozmowie na temat kondycji współczesnych miast. Czy możemy je sobie wyobrazić bez reklam?

W niedzielę, 18 listopada, o godz. 13:00 artysta zaprasza z kolei, aby wraz z nim udać się na spacer po Nadodrzu, podczas którego dzięki kolejnym interwencjom będzie można spróbować samemu oczyścić miejski pejzaż z reklam. Start w Łokietka 5 - Infopunkt Nadodrze.

Ekspozycja podsumowująca pracę Paniego będzie dostępna w Łokietka 5 - Infopunkt Nadodrze w dniach 16-30.11.18 w godzinach 9:00-17:00.

/

Rezydencja Mario Paniego została zorganizowana dzięki współpracy Strefa Kultury Wrocław i Etxepare Basque Institute.

Wydarzenia podsumowujące projekt organizowane są we współpracy z Łokietka 5 - Infopunkt Nadodrze.

//

[EN]

15.11.2018, 19:00 | Łokietka 5 - Infopunkt Nadodrze | a presentation and a meeting summaring up the "Imagine a city without adverts" project by Mario Paniego

18.11.2018, 13:00 | start: Łokietka 5 - Infopunkt Nadodrze | art walk with Mario Paniego in Nadodrze

16-30.11.2018, 9:00-17:00 | Łokietka 5 - Infopunkt Nadodrze | presentation available for public

Organiser: Strefa Kultury Wrocław within the framework of AIR Wro
Partners: Etxepare Basque Institute, Łokietka 5 - Infopunkt Nadodrze

/

Imagine a city without adverts.

Wyobraź sobie miasto bez reklam.

Iragarkirik gabeko hiria imajinatu.

/

Mario Paniego is a conceptual and visual artist. He takes art as an excuse for living and a way to discover the world and himself. He likes to learn in every project he works on using different media attending to the nature of the project. He took his degree in fine arts at the University of the West of England. And he did his PhD studies at the University of the Basque Country. He also has an MA in Design Management (University of the Basque Country) and an MA in Cultural Management (University of Alcalá de Henares). He has shown his works in Argentine, Chile, Croatia, Germany, England, Czech Republic, South Korea and Spain. Parallel to this he has worked teaching at the university and in some many other different works.

In Wrocław, during his residency between October and November this year, Paniego works on the subject of publicity in city’s public space, analysing both good and bad practices, city policies as well as comparing them with these implemented in his hometown Bilbao. Through several interventions in Wrocław’s public space, the artist tries to make us more conscious about the ‘visual noise’ that daily accompanies us on the streets of modern cities. That constant ‘noise’ or ‘visual pollution’, Paniego says, occupies too much space in our streets and lives. The streets are more and more owned by the advertising, the companies and the consumerism, and less and less by the people and their relations, nature and architecture.

Where will be Paniego's interventions located?

Wrocław, Krupnicza/Podwale Streets
Wrocław, Legionów
Wrocław, Dworcowa Street

You can have a closer look at Paniego’s work at the Łokietka 5 - Infopunkt Nadodrze on 15th November at 19:00. The meeting, including a participation of representatives of local organisations, aims not only to present Paniego’s research, but also to discuss the condition of modern cities. Can we imagine them without publicity?

On Sunday, 18th November, at 13:00 the artist invites also to have a walk with him through Nadodrze housing estate, during which its participants will have an opportunity to realise their own interventions and try to clear the city’s landscape of publicity. Start at the Łokietka 5 - Infopunkt Nadodrze.

Exposistion of the results of Paniego's work will be available for public at the Łokietka 5 - Infopunkt Nadodrze from 16.11 til 30.11.2018 (between 9 and 5 AM).

Residency of Mario Paniego is organized thanks to the cooperation between the Culture Zone Wrocław (Strefa Kultury Wrocław) and the Etxepare Basque Institute.

Events related to the residency are organized thanks to the cooperation with Łokietka 5 - Infopunkt Nadodrze.

Pobierz Going. i miej kalendarz miejski zawsze pod ręką.
więcej