Going. | Adam Mickiewicz 1798 – 1855 - Muzeum Literatury

Adam Mickiewicz 1798 – 1855

01:00 | Środa, 2 stycznia 2013

Muzeum Literatury

Sztuka

6 zł

6 zł

Stała ekspozycja „Adam Mickiewicz 1798 – 1855” jest wystawą biograficzną w Muzeum Literatury, ukazującą postać poety, jego środowisko i rodzinę, działalność polityczną i twórczość literacką.
Prezentowanych jest ponad 500 eksponatów, pochodzących w ogromnej większości ze zbiorów ML. Są to m.in. rękopisy Mickiewicza, autograf „Grażyny”, karta „Pana Tadeusza”, fragmenty korespondencji i pierwodruki jego utworów.
Są tu też pamiątki po Mickiewiczu: wśród nich kufer podróżny, obrazek z nowogródzkiego domu, meble z paryskiego gabinetu, fotografie i portrety rodzinne.
Ekspozycja została podzielona na sześć oddzielnych scenograficzne i aranżacyjnie części:
• Nowogródek – Wilno, 1798 – 1829
• Rosja, 1824 – 1929
• Niemcy – Włochy, 1829 – 1831
• Paryż – Lozanna, 1832 – 1855
• Francja, 1842 – 1855
• Konstantynopol, 1855
Każda z nich opowiada o drodze życiowej i poetyckiej Adama Mickiewicza. Rolę przewodnika pełnią cytaty.

Pobierz Going. i miej kalendarz miejski zawsze pod ręką.
więcej