Going. | Mechanizmy Grające - Muzeum Techniki i Przemysłu NOT

Pokaz kolekcji mechanicznych instrumentów grających z XIX i XX w.

Pozytywki, szafy grające, pianola, katarynka - ilustrują historię rozwoju samogrających mechanicznych instrumentów muzycznych.

Orchestrony, tzw. szafy grające, które niegdyś stanowiły wyposażenie karczm i restauracji. Organetty, katarynka, herofon, w których sprężone powietrze wzbudza dźwięki w piszczałkach. Fortepian pneumatyczny i pianole uruchamiane pneumatycznie.

Fotoplastikon - zabytek z końca XIX wieku, z przezroczami przedstawiającymi cenne zabytki techniki i kultury materialnej w Polsce.

Pobierz Going. i miej kalendarz miejski zawsze pod ręką.
więcej