Going. | Kinky Pinky - Weles

Czy znacie Kinky Pinky?

Nie od dziś zna adres Nowogrodzka 11 - bywała tu już dawniej, brylując pośród różowych ścian poprzedniego wcielenia naszego koktajl baru (czy ktoś z Państwa te historię jeszcze pamięta?!).

Zwiedziła świat, poznała czym jest zabawa na całego, łamiąc szereg serc. Szukając dalszych doznań trafiła na niego - Welesa, który swoim wyjątkowym światem magii i dostatku skupił jej uwagę.

Postanowiła go uwieść czarując swoimi wdziękami i wszechobecnym różem.

W tę sobotę przedstawimy wieczór w jej wykonaniu - będzie to noc pełna rozrywek, szalonych tańców i upojnych koktajli z Wyborową Exquisite.

Przestrzeń naszego koktajl baru zmieni się nie do poznania, a radosnej atmosferze zabawy nie będzie końca.

Będzie też róż - jej ulubiony kolor, dotąd niespotykany w Welesie, zmieni wnętrze naszych eleganckich podziemi.

Czy dadzą się Państwo skusić...?

Dresscode: Róż…
Godzina: 23:00 - 5:00
Na scenie: Didi Lezcano, Mały Jaś
Rezerwacje: rezerwacje@welesbar.pl | +48 602 773 997
Wstęp: 20 zł od godziny 23:00


Do you know Kinky Pinky?

Not since today knows our address Nowogrodzka 11 - she used to be here before, brushing among the pink walls of the previous incarnation of our cocktail bar (Does anyone of you remember this story yet ?!).

She travelled the world, got to know what fun is all about, breaking a series of hearts. Searching for further sensations, she found him - Weles, who focused her attention with his unique world of magic and abundance.

She decided to seduce him by embracing her charms and ubiquitous pink.

This Saturday we will present the evening in her performance - it will be a night full of entertainment, crazy dances and intoxicating cocktails with Wyborowa Exquisite.

The space of our cocktail bar will change beyond recognition, and the joyful atmosphere of fun will not end.

There will also be rose - her favorite color, previously never seen in Weles, it will change the interior of our elegant undergrounds.

Will you be tempted ...?

Dresscode: Rose...
Time: 23:00 - 5:00
On the stage: Didi Lezcano, Mały Jaś
Reservations: rezerwacje@welesbar.pl | +48 602 773 997
Admission: PLN 20 from 23:00

Pobierz Going. i miej kalendarz miejski zawsze pod ręką.
więcej