Going. | Architektura i tożsamość. Wrocławski trop na Żydowskim Cmentarzu - Muzeum Architektury we Wrocławiu

Architektura i tożsamość. Wrocławski trop na Żydowskim Cmentarzu

17:00 | Czwartek, 13 grudnia 2018
Muzeum Architektury we Wrocławiu

Spotkanie

Free

Free

Serdecznie zapraszamy na wykład dr Amalii Reisenthel, który poświęcony będzie architektonicznym wyrazom procesów transformacji, jakim podlegała społeczność żydowska w Prusach/ Cesarstwie Niemieckim w okresie swojej emancypacji w XIX wieku. Przykład gminy żydowskiej miasta Breslau okazuje się idealnym punktem wyjścia do tego rodzaju poszukiwań. Analizując zabudowę cmentarza żydowskiego, mieszczącego się przy dzisiejszej ul. Ślężnej we Wrocławiu, dr Amalia Reisenthel przedstawi, w jaki sposób nowo powstały odłam judaizmu liberalnego, odcinając się od ortodoksji swoich przodków, znalazł adekwatne formy architektoniczne dla zaprezentowania swojego miejsca w społeczeństwie.
Jednocześnie pokaże, co dzieje się z formami architektonicznymi, gdy zostaną one przeniesione z jednej epoki do innej i zastosowane do odmiennego typu budowli.
Przeprowadzi genezę tej architektury i porównania w skali europejskiej.

KIEDY: czwartek 13 grudnia 2018 r., g. 17.00
GDZIE: Muzeum Architektury we Wrocławiu, ul. Bernardyńska 5

Amalia Reisenthel urodziła się we Wrocławiu w 1946 r. Jest absolwentką Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej, którą ukończyła w 1969 roku (dyplom w katedrze architektury użyteczności publicznej u prof.J. Duchowicza).
Jej rodzice - Artur Leon Sznajder i Bronisława Sznajder z d. Bren - jako jedyni ocaleni ze swoich rodzin przeżyli okupacje i Shoa w ukryciu na Wołyniu, a po wojnie zamieszkali we Wrocławiu. W 1971 r. po nagonce antysemickiej związanej z wydarzeniami Marca’68 Amalia opuściła Polskę i osiedliła się w Monachium/RFN.
W latach 1972-2009 pracowała jako architekt i designer. W 2014 r. obroniła prace doktorska na Wydziale Architektury Politechniki Monachijskiej TUM u prof. W. Nerdingera. Tematem pracy było wyrażanie tożsamości żydowskiej mniejszości narodowej przez ich budowle w XIX w. na przykładzie architektury cmentarza żydowskiego przy ul. Ślężnej we Wrocławiu.
W 2015 praca ta została opublikowana w jęz. niemieckim przez prestiżowe wydawnictwo naukowe LIT Verlag w Braunschweigu.
Od 2011 r. Amalia Reisenthel mieszka w Haifie/Israel.

Pobierz Going. i miej kalendarz miejski zawsze pod ręką.
więcej