Going. | Tu mieszkamy - Faktyczny Dom Kultury

Tu mieszkamy: jestem z Nigerii.

Jak się czują żyjący w Polsce cudzoziemcy? Spotkanie z Tochukwu Arinze Nwolisa, właścicielem warszawskiego lokalu La MaMa Restaurant, prezesem Fundacji na Rzecz Mniejszości Społecznych i Etnicznych, piłkarzem. W roli eksperta wystąpi Lidia Nwolisa, prezes firmy szkoleniowej.

Współpraca: Europejski Fundusz na Rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżet państwa

Pobierz Going. i miej kalendarz miejski zawsze pod ręką.
więcej